Steeds minder varkens op kleinschalige boerderijen

Eind 2000 zijn er 12,8 miljoen varkens in ons land. Het aantal varkens dat wordt gehouden op kleinschalige boerenbedrijven neemt af. In 1992 verbleef ruim een kwart van de totale varkensstapel nog op kleinschalige boerenbedrijven. In 2000 is dit aandeel teruggelopen tot tien procent.

Varkens in Nederland

Varkens in Nederland

Concentratie en specialisatie

Er zijn nu nog ongeveer 4 600 kleinschalige boerenbedrijven met varkens tegenover meer dan 14 duizend van deze bedrijven in 1992. Door toenemende schaalvergroting en specialisatie worden steeds meer varkens gehouden op grote en gespecialiseerde bedrijven. Er zijn dan momenteel bijna duizend bedrijven met meer dan 2 500 varkens. In 1992 hadden ruim 500 bedrijven die omvang. Op de duizend grootste bedrijven in de varkenshouderij wordt bijna eenderde van de totale varkensstapel in ons land gehouden.

Varkensstapel op kleinschalige bedrijven

De groep landbouwers die varkenshouderij combineert met een aanvullende en omvangrijke landbouwactiviteit is in acht jaar flink geslonken. In 1992 telde het CBS nog ruim 18 duizend van deze boerenbedrijven. In de Landbouwtelling 2000 waren het er nog ongeveer 8 400.

Bedrijven met varkens

Cor Pierik