Zoekresultaten

753 resultaten voor keyword:regionale indelingen
753 resultaten voor keyword:regionale indelingen

Pagina 30 van 31

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Nieuwsbrief Regionaal, april 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Landelijk dekkende indelingen

Overzicht landelijk dekkende gebiedsindelingen

Overig

Nieuwsbrief Regionaal, december 2023

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt drie keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Dashboard Jeugdzorg

Dit dashboard geeft een overzicht van het jeugdzorggebruik per jeugdregio en gemeente in Nederland.

Overig

Nederland regionaal

Nederland regionaal

Overig

Dossier Brede welvaart en de Sustainable Development Goals

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld.

Overig

Bevolkingskernen in Nederland, 2021

Bevolkingskernen 2021 met gegevens over demografie, wonen, dichtheid, sociale zekerheid en nabijheid van voorzieningen. Daarnaast het geboorteoverschot en migratiesaldo voor twee perioden van tien...

Overig

Regionale statistieken

Nederland regionaal, regionale indelingen.

Overig

Wijk- en buurtkaart 2022

De Wijk- en Buurtkaart 2022 versie 0 (244 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).

Overig

Wijk- en buurtkaart 2021

De Wijk- en Buurtkaart 2021 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).

Overig

CBS gebiedsindelingen

Het bestand CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert in een GIS-formaat dat te gebruiken is in GIS-pakket als QGIS of ArcGIS

Overig

Wijk- en buurtkaart 2023

De Wijk- en Buurtkaart 2023 versie 1 (160 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 2 GIS-formaten (ESRI™-shape en geopackage).

Overig

Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken

Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 bij 100 meter. Aan deze vierkanten zijn statistische gegevens toegevoegd.

Overig

Hulpbestanden tijdreeksen

Hulpbestanden om gebieden die heringedeeld zijn toch door de tijd te kunnen vergelijken

Overig

Hoe groot is de circulaire economie in Nederland?

Belang van de circulaire economie voor bbp en werkgelegenheid, per strategie, regionale circulaire economie

Overig

Provincies

Informatie voor provincies

Overig

Informatie voor gemeenten

Informatie voor gemeenten over ruimtelijke statistieken.

Overig
Overig

Gebieden in Nederland

Beschrijving onderzoek Gebieden in Nederland

Overig