Miljonairs per gemeente

Miljonairs 1986-1996

Miljonairs 1986-1996

Er is een duidelijke samenhang tussen het aantal miljonairs en de mate van stedelijkheid van gemeenten. De meeste miljonairs wonen in gemeenten met geen of een beperkt stedelijk karakter. In 1995 had 1,3 procent van de inkomensontvangers in gemeenten met geen of een weinig stedelijk karakter een vermogen van meer dan 1 miljoen gulden, terwijl dit in gemeenten met een sterk of een zeer sterk stedelijk karakter 0,7 procent was. Gemeenten met een matig stedelijk karakter namen de middenpositie in, met gemiddeld 1,0 procent miljonairs. Ook de toename van het aantal miljonairs was in de gemeenten met geen of een weinig stedelijk karakter in de periode 1990-1995 groter dan in de andere gemeenten.

Miljonairs naar stedelijkheid gemeenten, 1-1-1995

Miljonairs naar stedelijkheid gemeenten, 1-1-1995

Kapitale gemeenten

In verhouding tot het aantal inkomensontvangers woonden de meeste miljonairs in Bloemendaal. Het aantal steeg daar in de periode 1990-1995 van 6,5 procent in 1990 naar 10,0 procent in 1995. Wassenaar, dat in 1990 de eerste plaats met Bloemendaal deelde, bleef hierbij achter, hoewel het relatieve aantal ook hier steeg, namelijk van 6,5 procent naar 7,7 procent. Laren, Rozendaal en Blaricum handhaafden zich op de plaatsen drie tot en met vijf op de lijst van gemeenten naar hoogte van het percentage miljonairs. Uit de top tien van deze lijst verdween de gemeente Haren. In deze gemeente was in 1995 het aantal miljonairs 3,6 procent tegenover 3,3 procent in 1990. In staat 4 is voor elke provincie afzonderlijk aangegeven welke drie gemeenten in 1995 relatief gezien het grootste aantal miljonairs hadden. Van de steden met 100 duizend inwoners of meer was het aantal miljonairs in 1995 opvallend laag in Almere (0,1%). Haarlemmermeer had van deze gemeenten relatief het hoogste aantal miljonairs (1,4%), gevolgd door 's-Gravenhage en Apeldoorn.

Gemeenten met veel miljonairs

Gemeenten met veel miljonairs

Wie is miljonair?

Bij deze cijfers is het miljonair zijn bepaald op basis van het persoonlijk vermogen. Dit is het vermogen van de persoon zelf en zijn of haar partner. In de vermogensstatistiek van huishoudens worden vermogens van de andere huishoudensleden hieraan toegevoegd. Het aantal miljonairs op basis van het vermogen van huishoudens is hierdoor groter; in 1995 hadden 116 duizend huishoudens een vermogen van 1 miljoen of meer.

P.J.J. Meuwissen