Woningen

In Nederland stonden op 1 januari 1998 ruim 6,4 miljoen woningen. Dit is 1% meer dan een jaar eerder. Zuid-Holland heeft de meeste woningen op haar grondgebied staan, namelijk ruim 1,4 miljoen. Flevoland is met 113 duizend woningen de provincie met de minste woningen.

Op elke vierkante kilometer staan in Nederland gemiddeld 190 woningen. In Zuid-Holland is de dichtheid van de bebouwing het grootst, namelijk 501 woningen per vierkante kilometer. In Drenthe daarentegen staan maar 71 woningen op een vierkante kilometer.

Ouderdom

De gemiddelde woning in Nederland is 38 jaar oud. De helft van de woningvoorraad is gebouwd voor 1970. Afgezien van Flevoland, waar de meeste woningen uiteraard later zijn gebouwd, is Noord-Brabant de provincie met de jongste woningen, namelijk gemiddeld 33 jaar. De oudste woningen staan in Noord-Holland; zij zijn gemiddeld 44 jaar oud.

Leeftijd woningen, 1 januari 1998

Leeftijd woningen, 1 januari 1998

Waarde

Bij elkaar waren al deze woningen op 1 januari 1998 rond 1,2 biljoen gulden waard. Dat is ruim 60 miljard meer dan een jaar eerder. De groei van de waarde is voornamelijk een gevolg van de stijging van de prijsindex van nieuwbouwwoningen, die voor 1997 uitkomt op ruim 4%. De gemiddelde opstalkosten per 1 januari 1998 bedragen 186 duizend gulden. Voor eengezinswoningen is deze gemiddelde waarde 204 duizend gulden en voor een meergezinswoning 144 duizend gulden.

Een- en meergezinswoningen

Op 1 januari van dit jaar stonden er 4,5 miljoen eengezins- en 1,9 miljoen meergezinswoningen in Nederland. Eengezinswoningen vormen daarmee 70% van de woningvoorraad. Tussen de stedelijke en de meer landelijke gebieden bestaan echter grote verschillen. In Zuid-Holland maken eengezinswoningen slechts de helft van het aantal woningen uit. Drenthe daarentegen heeft met 88% relatief de meeste eengezinswoningen. In Noord- en Zuid-Holland samen staan 62% van alle meergezinswoningen.

Type woningen, 1 januari 1998

Type woningen, 1 januari 1998

Legere huizen

De laatste jaren daalt het gemiddeld aantal personen per woning voortdurend. Deze trend werd ook vorig jaar voortgezet. Op 1 januari 1998 wonen gemiddeld 2,43 personen in één woning. Noord-Holland heeft met 2,27 de minste mensen in een woning. Naar verhouding druk is het in de huizen in Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant. In deze drie provincies wonen gemiddeld 2,59 personen in een woning.

B.F.J. van Noppen en drs. H.L.F. Verlinden