Hulpbestanden tijdreeksen

CBS biedt gebruikers van regionale statistieken enkele hulpbestanden om gebieden die heringedeeld zijn toch door de tijd te kunnen vergelijken:

  • De gemeentelijke indelingen 1991-heden en hun wijzigingen in code en naam.
  • De tabel Gebieden; overzicht vanaf 1830 bevat voor elke gemeente de begin- en de eventuele einddatum. In de toelichting van elke gemeente staan ook alle grenswijzigingen vermeld.
  • De publicatie Gebieden in Nederland beschrijft per verslagjaar de toedeling van gemeenten aan verschillende gebiedsindelingen en twee categorale indelingen.
  • De tabel Gemeenten en COROP vanaf 1981 bevat de overgangen van gemeentecodes en bijbehorende COROP-codes vanaf 1981. Daarin is te volgen welke gemeentecode of COROP-code verdwijnt en in welke nieuwe code deze opgaat.
  • Een overzicht van alle gebieden (Zip) met de omschrijving, code en jaar van voorkomen.
  • Een koppeltabel voor het vergelijken van wijken of buurten die vorig jaar dezelfde grensafbakening hadden maar een andere wijk- of buurtcode.