Zoekresultaten

474 resultaten voor keyword:microdata
474 resultaten voor keyword:microdata

Pagina 3 van 19

Overig

Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten

Deelcertificatenvavotab: Kenmerken behaalde deelcertificaten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 2012-2022.

Overig

Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid

Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid, 2007 t/m 2010

Overig

Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet

srgpersoonpwetbus: kenmerken van reintegratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet 2015-201812.

Overig
Overig

Ps Transport: productiestatistiek transport

Ps Transport: productiestatistiek transport,1993 t/m 2022

Overig

NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs

NCO: Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2007-2021

Overig
FAQ's

HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket

Hjlktab: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket, 2004-2022

Overig

secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand

Secmwerkndgamndbedragbus: personen met loon in de verslagmaand, longitudinaal 1999-2022

Overig

Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs

Examvovaktab: Examenuitslagen per vak van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2006-2022

Overig

Srgpersoonpbus: Kenmerken periodes re-integratievoorzieningen

Periode: halfjaarbestanden 2013 en  2014

Overig

BUS: Bijstandsuitkeringenstatistiek

Periode: jaarbestanden 2005 t/m 2012

Overig

AES: Adult Education Survey 2011

AES: Adult Education Survey 2011

Overig

Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven

Bedrijfsopleidingen, de opleidingsactiviteiten van bedrijven, 2010

Overig

Anwpersoonbus: ANW-uitkeringsperiodes van personen

Periode: jaarbestanden 1999 t/m 2012

Overig

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata

Overig

Iwotab: Intergenerationele gewichten opleidingsniveau

Iwotab: Intergenerationele gewichten voor hoogst behaalde opleidingsniveau van kind in combinatie met ouders 2014-2019

Overig
Overig

Bedrijfsopleidingen 2015, de opleidingsactiviteiten van bedrijven

Bedrijfsopleidingen, de opleidingsactiviteiten van bedrijven, 2015

Overig

Anw: Maandbedragen ANW-uitkering

Periode: jaarbestanden 2005 t/m 2013

Overig

CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2021 en 2022

Cco: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2003-2022, documentatie over 2021-2022

Overig

LMo2022: Learning mobility

LMo2022: Learning mobility, 2022

Overig

FIN_Provincies: Financiële informatie provincies

FIN_Provincies: Informatie over baat, last of kostenplaats en balanspost van de provincies, 2007-2012

Overig

Brinwpowectab: Onderwijsinstellingen (S)BO; (S)VO

Brinwpowectab: Kenmerken vestigingen onderwijsinstellingen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs, 2008-2023.

Overig