Zoekresultaten

486 resultaten voor keyword:microdata
486 resultaten voor keyword:microdata

Pagina 3 van 20

Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning in de BRP

Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning van in de(BRP) ingeschreven die een samenwonend paar vormen, 1995 t/m 2021

Overig

Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009

EBB: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009.

Overig

LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen

Periode: jaarbestanden 2004-2005

Overig

Gedetineerdentab: Zwaarste misdrijf strafrechtelijk gedetineerden

Gedetineerdentab: Strafrechtelijk gedetineerden met hun zwaarste misdrijf, 2005-2021

Overig
Overig

Objectenergielabelstab: Objecten met energielabels

periode: jaarbestanden 2011 t/m  2012

Overig

Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet

Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet, 201901 t/m 202212

Overig

Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020

Okin, Ouders en kinderen in Nederland 2020

Overig
Overig

dbcggoverigezorgproductentab: ZorgproductenGGZ

dbcggoverigezorgproductentab: Zorgproducten tweedelijns of gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg, 2011 t/m 2014.

Overig

Sgin2017: Seksuele gezondheid in Nederland 2017

Sgin: Seksuele gezondheid in Nederland, 2017

Overig

Gemon 2012: Gezondheidsmonitor volwassenen en Ouderen

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd, 2012

Overig

koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon BEID zelfstandigen

Koppeltabelzelfstandigen: Rinpersoon koppelen met BEID van zelfstandigen, 2001-2022

Overig

Woon: Woononderzoek Nederland

Woononderzoek Nederland 2006, 2012, 2015, 2018, 2021

Overig

cool 5-18 NWO: Cohortonderzoek COOL5-18 verrijkte bestanden

cool 5-18 NWO: Verrijkte Bestanden Cohortonderzoek COOL5-18, 2004-2011

Overig

SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs

Periode: jaarbestand 1977

Overig

Ps dw:Productiestatistiek delfstoffenwinning

Ps delfstoffenwinning: Productiestatistiek delfstoffenwinning, 1993 t/m 2021.

Overig

Ps Energie: productiestatistiek energie

Ps Energie: productiestatistiek energie, 2009 t/m 2021

Overig

Sfgo: Statistiek Financiën van grote ondernemingen

SFGO: Financiële gegevens van grote ondernemingen (DANFLEX), balans gegevens en verlies- en winstrekening , 1977-2021

Overig

Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-Wlz-zorg

Pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ- of Wlz-zorg, 2011 t/m 2021

Overig

Fin_Waterschappen: Financiële informatie waterschappen

Fin_Waterschappen: Informatie over inkomsten, uitgaven van de waterschappen, 2008-2012

Overig

WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)

Periode: halfjaarsbestanden: 2001-II t/m 2002-II; jaarbestanden: 2003 t/m 2004

Overig

Ps CD: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening

Ps Commerciële dienstverlening: Productiestatistiek Commerciële dienstverlening, 1993 t/m 2021

Overig

Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december

Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december, 2014-2021

Overig

AES: Adult Education Survey 2011

AES: Adult Education Survey 2011

Overig