BUS: Bijstandsuitkeringenstatistiek

Dit bestand bevat informatie over alle verstrekte uitkeringen krachtens de WWB, IOAW, IOAZ en WWIK aan huishoudens in Nederland, zoals aangeleverd door de Nederlandse gemeenten (inclusief samenwerkingsverbanden) en de Sociale Verzekeringsbank. Bestand is per jaar beschikbaar voor de periode 2005 t/m 2012. Vanaf 2013 opgevolgd door BIJSTANDUITKERINGTAB.