FIN_Provincies: Financiële informatie provincies

Deze microdatabestanden bevatten informatie over een baat, last of balansstand naar categorie en naar functie, kostenplaats en balanspost van de provincies in Nederland per verslagjaar. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2007 t/m 2012.