FIN_Provincies: Financiële informatie provincies

Deze microdatabestanden bevatten informatie over een baat, last of balansstand naar categorie en naar functie, kostenplaats en balanspost van de provincies in Nederland per verslagjaar.