Srgpersoonpbus: Kenmerken periodes re-integratievoorzieningen

Het bestand is gebaseerd op gegevens uit de Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG). De SRG is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te genereren van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet en van de re-integratieposities van de personen die de re-integratievoorziening ontvangen. Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat kenmerken van de periodes waarin personen één of meerdere re-integratievoorzieningen ontvingen. Bestand is per half jaar beschikbaar over de periode 2013 t/m 2014. Is vanaf 2015 opgevolgd door SRGPERSOONPWETBUS.