Zoekresultaten

486 resultaten voor keyword:microdata
486 resultaten voor keyword:microdata

Pagina 2 van 20

Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen

Oogstrakker: Oogstramingen Akkerbouwgewassen, 2003-2007

Overig
Overig
Overig

Examvovaktab: Examenuitslagen voortgezet onderwijs

Examvovaktab: Examenuitslagen per vak van leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2006-2021

Overig

LBT: Landbouwtellingen

lbt-microdata: Structuurgegevens van landbouwbedrijven, 2006-2007

Overig
Overig

Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek

Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek, 2019

Overig

VM 2016: Veiligheidsmonitor 2016

VM 2016:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland (Sinds 2012 opvolger van IVM).

Overig

LVB: Logies Verstrekkende Bedrijven naar provincie

Periode: jaarbestanden 2008 t/m 2010

Overig

Bedrijfsopleidingen 2010, de opleidingsactiviteiten van bedrijven

Bedrijfsopleidingen, de opleidingsactiviteiten van bedrijven, 2010

Overig

Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies

periode: maandbestanden per jaar 2005 t/m 2012

Overig

Adoptiekinderen: Geadopteerde personen

periode: longitudinaal 1995-2012

Overig

WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd

Periode: 2009 (april) - 2011 (juni)

Overig
Overig

WBO: Woningbehoefte Onderzoek

Periode: jaarbestanden 1998 t/m 2000, 2002

Overig

VM 2013: Veiligheidsmonitor 2013

VM 2013:Veiligheidsmonitor over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland (Sinds 2012 opvolger van IVM).

Overig

LMR: Landelijke Medische Registratie

LMR: Landelijke Medische Registratie, 1995-2012

Overig

Gecon: Gezondheidsenquete 2017

Gecon 2017: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Overig

IPI: Integraal persoonlijk inkomen

Integrale inkomensgegevens van personen, 2003-2015. De bestanden vanaf 2011 zijn vervangen door INPATAB (revisie 2017)

Overig

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata.

Overig

Verdtab: Delictkenmerken verdachten van een misdrijf

Delictkenmerken van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een misdrijf, 2005-2021

Overig

Gecon: Gezondheidsenquete 2019

Gecon 2019: De gezondsheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Overig

Nabijheidhorecatab: Nabijheid van horecavoorzieningen

Nabijheidhorecatab: Nabijheid van verblijfsobjecten tov horecavoorzieningen, 2012-2021

Overig

Gecon: Gezondheidsenquete 2014

Gecon 2014: De gezondheidsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Overig

Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen

Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen, 1995-2005

Overig