Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet

Het bestand is gebaseerd op gegevens uit de Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG). De SRG is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te genereren van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet. Dit bestand betreft de re-integratieactiviteiten op grond van de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht is.

Downloads