Zoekresultaten

474 resultaten voor keyword:microdata
474 resultaten voor keyword:microdata

Pagina 4 van 19

Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit

Gbanatgewijzigdenmassabus: Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd in de GBA, 2013-2023.

Overig

Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA

Gbascheidingenmassatab: Scheidingen waarbij ten minste één van de partners in de GBA was ingeschreven, 2013-2023.

Overig

Onderwijsinschrtab: Kenmerken onderwijsinschrijvingen

Onderwijsinschrtab: Kenmerken van inschrijvingen in diverse onderwijssoorten, 2000-2023.

Overig

HJLKTAB: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket

Hjlktab: Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket, 2004-2022

Overig

secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand

Secmwerkndgamndbedragbus: personen met loon in de verslagmaand, longitudinaal 1999-2022

Overig

Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes

Aototmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 1999 t/m 2016

Overig

GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende DBC-trajecten in de GGZ

Ggzdbctrajectentab: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016.

Overig

Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers

assebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers, 2012-2022.

Overig

Abr_pab: Bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm

Abr_pab: Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm, 2007-2023

Overig

VOCL: Onderwijs Cohort Leerlingen

Cohortbestanden: 1989, 1993 en 1999

Overig
Overig

Deelcertificatenvavotab: Behaalde VAVO deelcertificaten

Deelcertificatenvavotab: Kenmerken behaalde deelcertificaten voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, 2012-2022.

Overig

Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid

Conjunctuurtest industrie: Informatie over bedrijfeenheid, 2007 t/m 2010

Overig

Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet

srgpersoonpwetbus: kenmerken van reintegratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet 2015-201812.

Overig

Wie heeft er toegang tot de data?

Wie heeft er toegang tot de data

FAQ's

Wat doet het CBS met brondatabestanden?

Wat doet het CBS met brondatabestanden?

FAQ's

Wat zijn nieuwe databronnen?

Wat zijn nieuwe databronnen?

FAQ's

Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen

Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren ingeschreven doodgeboren personen, 2007 t/m 2022

Overig
Overig