Anw: Maandbedragen ANW-uitkering

Het microdatabestand is opgebouwd uit losse maandbestanden. Een record in het microdatabestand is een uitkering in het kader van de Algemene Nabestaandenwet van een persoon in een bepaalde maand. Een persoon kan dus meerdere records in het microdatabestand hebben. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2005 t/m 2013. Vervangen door ANWUITKERING1ATAB.