Zoekresultaten

486 resultaten voor keyword:microdata
486 resultaten voor keyword:microdata

Pagina 20 van 20

Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?

Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?

FAQ's

Innovation and performance, a collection of microdata studies

There are still many puzzles to be solved concerning the relation between innovation and firm performance, in particular concerning the distinct roles of information and communication technology...

Artikelen

Hoe komt het CBS bij mij persoonlijk terecht?

Antwoord op vraag Hoe komt het CBS bij mij persoonlijk terecht?

FAQ's

Hoe komt het CBS aan data?

Antwoord op de vraag Hoe komt het CBS aan data?

FAQ's

Datakoppeling ETS-bedrijven – Beschrijvende Statistiek

Onderzoek in eht kader van het ‘Anders omgaan met data programma’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Artikelen

Datakoppeling ETS-bedrijven en onderzoeksvragen EU ETS

Van de bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel, kortweg het EU ETS, worden CO2-emissies en emissiehandel gemonitord door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Artikelen

Diensten. Wie, wat, hoe en waar?

informatie ontwikkeld over de handel in diensten op de Europese interne markt.

Cijfers

CBS afwegingskader migratie- en integratiestatistieken

Het CBS heeft de afwegingskaders m.b.t. migratie- en integratiestatistieken, in overleg met externe experts, tegen het licht gehouden. Het richt zich op de relevantie van uitsplitsing naar...

Publicaties