Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW). Het betreft AKW-uitkeringen die primo de verslagperiode lopend zijn. Voor deze uitkeringen blijft het recht gedurende het kwartaal bestaan, mits het kind zelf geen eigen inkomen genereert. De AKW is een volksverzekering en regelt de financiële tegemoetkoming voor verzekerden die kinderen verzorgen en opvoeden. De verzekerde heeft recht op kinderbijslag voor eigen kinderen, stief- en pleegkinderen tot 18 jaar die hij verzorgt en onderhoudt. Bestanden beschikbaar over de periode 2015K1 t/m 2017K4. Opgevolgd door AKWUITKERING1BTAB.