Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Algemene kinderbijslagwet (AKW). Het betreft AKW-uitkeringen die primo de verslagperiode lopend zijn. Bestand per kwartaal beschikbaar over de periode 2015 t/m 2017. Is vanaf 2018 opgevolgd door AKWUITKERING1BTAB