Fin_ gemeenten: Financiële informatie gemeenten

Deze microdatabestanden bevatten financiële informatie over baten, lasten en balansstanden van de gemeenten in Nederland per verslagjaar. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2006 t/m 2012.