Fin_ gemeenten: Financiële informatie gemeenten

Deze microdatabestanden bevatten financiële informatie over baten, lasten en balansstanden van de gemeenten in Nederland per verslagjaar.

Downloads