Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Het betreft de Anw-uitkeringen aan personen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. De Anw regelt het recht op uitkering voor nabestaanden, halfwezen en wezen. Er bestaat alleen recht op een Anw-uitkering als de overledene op de dag van overlijden voor de Anw verzekerd was. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De aantallen worden door het CBS integraal overgenomen.

Downloads