Gewaspercelen

Het bestand bevat een opsomming van alle in gebruik zijnde gewaspercelen op Nederlandse agrarische bedrijven op peildatum 15 mei van het jaar. De percelen met de daarop geteelde gewassen zijn door de bedrijven geregistreerd in het perceelsregister van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Het perceelsregister is verplicht voor subsisdies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Bestanden beschikbaar over de periode 2017-2022.