Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW). Dit bestand bestaat uit alle IOW-uitkeringen aan personen die op enig moment in de verslagmaand lopend waren, waarvoor na het einde van het recht op uitkering nog een nabetaling is gedaan en aanvragen die zijn afgewezen. Belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen: uitgekeerde bedragen en reden van beëindiging van de uitkering. Bestand per maand beschikbaar over de periode 200912-202404.