Zoekresultaten

40 resultaten voor keyword:maatschappelijke betrokkenheid
40 resultaten voor keyword:maatschappelijke betrokkenheid

Pagina 1 van 2

Directeur-Generaal Angelique Berg: ‘Maatschappelijke opgaven centraal’

Op 10 maart van dit jaar heeft de ministerraad ingestemd met het nieuwe Meerjarenprogramma van het CBS voor de periode 2024-2028.

Artikelen

CBS Jaarplan 2023

In dit jaarplan staat beschreven welke statistieken het CBS in 2023 zal maken en publiceren. Daarnaast blijft het CBS onderzoek doen naar nieuwe methoden en databronnen om ook in de toekomst...

Publicaties

Hulp voor ziekenhuis in Gambia na avontuurlijke reis

Op 22 oktober van dit jaar vertrok een colonne van 52 deelnemers met 23 auto’s en 2 motoren vanuit Zwijndrecht naar Gambia.

Artikelen

Regionale Monitor Brede Welvaart: rijker en completer beeld van regio’s

Op 5 december 2022 is de derde versie van de regionale Monitor Brede Welvaart verschenen.

Artikelen

CBS-collega’s helpen vluchtelingen in crisisnoodopvang

Begin juli van dit jaar vaardigde het kabinet maatregelen uit om de problemen met de opvang van vluchtelingen in Ter Apel aan te pakken.

Artikelen

Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997

Geluk en tevredenheid met het leven Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond

Cijfers

‘De toekomst van het CBS in Limburg ligt in Heerlen’

Een geboren en getogen Limburger is hij en duidelijk trots op zijn roots.

Artikelen

Regionale Monitor Brede Welvaart centraal bij bevorderen veerkracht Limburg

In het najaar van 2020 verscheen de eerste versie van de regionale Monitor Brede Welvaart

Artikelen

Strategische samenwerking tussen CBS en MAEX

Strategische samenwerking tussen CBS en MAEX

Artikelen

45 procent jongeren vindt milieuvervuiling een probleem

De meeste 18- tot 25-jarigen vinden dat het de goede kant opgaat met Nederland. Ze ervaren maatschappelijke kwesties als criminaliteit, de multiculturele samenleving, de bevolkingsdichtheid en de...

Artikelen

Religie en sociale cohesie

Participatie en vertrouwen bij niet-religieuzen, rooms-katholieken, Nederlands hervormden, gereformeerden, PKN’ers, moslims en mensen met een overige religie.

Publicaties

Frisse winden uit de afdeling gerechtelijke statistiek

Als jurist drong Wichmann begin 19e eeuw in vele artikelen aan op een radicale hervorming van het strafrecht

Artikelen

De opkomst van sportstatistieken in oorlogstijd

Pas in 1944, middenin bezettingstijd, zijn de eerste officiële sportstatistieken gepubliceerd.

Artikelen

Maatschappelijke vraagstukken centraal op seminar

Op het seminar, georganiseerd door het Center for Big Data Statistics, werd ingegaan op hoe datagedreven besturen mogelijk is met big data.

Artikelen

Hoeveel bezoekers zijn er op Koningsdag in Amsterdam?

Koningsdag is één van de belangrijkste nationale feestdagen in Nederland. Overal in het land worden Koningsdagactiviteiten georganiseerd, zoals vrijmarkten, festivals en Koningsnachtfeesten.

Artikelen

Geboden: veelzijdige loopbaan bij het CBS

het bijdraagt aan de rol van onze organisatie in de samenleving: het leveren van betrouwbare statistische informatie

Artikelen

Data science centraal in traineeprogramma CBS

De focus ligt op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van data science en het opdoen van werk- en leerervaring

Artikelen

Om goede keuzes te maken zijn onafhankelijke data nodig

Alleen inzicht in de economie is niet meer voldoende om de ontwikkelingen in de samenleving te begrijpen. Ook sociale en culturele inzichten en informatie over sentimenten van burgers zijn daarbij...

Artikelen

Participatie op de kaart

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Artikelen

Innovatief onderzoek CBS inspireert datascientists

Voor datascientists is het dan ook dé grote uitdaging om methoden te ontwikkelen die grote hoeveelheden data kunnen ‘vertalen’ naar hoogwaardige statistiek

Artikelen

Border Sessions: slimme oplossingen voor maatschappij

Border Sessions wil disciplines en netwerken verbinden door een platform te creëren voor kennisoverdracht en ontmoeting.

Artikelen

Werken bij het CBS: een mix van theorie en praktijk

CBS is op zoek naar nieuwe medewerkers met een afgeronde bachelor of master op hbo- of wo-niveau in de natuurkunde, wiskunde, econometrie, data science

Artikelen

Ben jij het nieuwe talent dat het CBS zoekt?

ben je op zoek naar een uitdagende job met grote maatschappelijke relevantie? Dan heeft het CBS interessante banen

Artikelen

Rapport over duurzame ontwikkelingsdoelen verschenen

een nieuw rapport van het CBS over de stand van zaken rond de 17 Sustainable Development Goals

Artikelen

Europees onderzoek naar big data goed op stoom

onderzoek naar de mogelijkheden om big data te gebruiken voor de officiële statistiek

Artikelen