45 procent jongeren vindt milieuvervuiling een probleem

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
De meeste 18- tot 25-jarigen vinden dat het de goede kant opgaat met Nederland. Ze ervaren maatschappelijke kwesties als criminaliteit, de multiculturele samenleving, de bevolkingsdichtheid en de mentaliteit in Nederland niet als een groot probleem. Milieuvervuiling wordt daarentegen wel relatief vaak als een groot probleem ervaren. Dat meldt het CBS op basis van het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2019.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/dc513f8d9ce44b92b01470a34802cea2]

Begin 2018 telde Nederland bijna 4,9 miljoen jongeren tot 25 jaar. Onder hen waren 1,5 miljoen jongvolwassenen (18 tot 25 jaar). Deze jongvolwassenen is in 2018 gevraagd hoe zij vinden dat het gaat met Nederland en hoe zij denken over vijf maatschappelijke kwesties. Ongeveer 7 op de 10 van de jongvolwassenen waren optimistisch en vonden dat het een beetje of duidelijk de goede kant opgaat met Nederland. Van de mensen van 25 jaar of ouder had 60 procent deze mening.

Jongeren vinden milieuvervuiling vaakst een heel groot probleem

Van de vijf genoemde maatschappelijke kwesties vonden jongeren milieuvervuiling met 45 procent het vaakst een groot of een heel groot probleem. Hoewel dit niet verschilt van het aandeel bij de 25-plussers, vinden jongeren milieuvervuiling wel wat vaker dan de 25-plussers een heel groot probleem; 11 tegenover 8 procent. De andere vier maatschappelijke kwesties werden door 14 tot 30 procent van de jongvolwassenen als een groot of een heel groot probleem beschouwd; 3 tot 5 procent vond deze zaken een heel groot probleem.

Opinie jongeren over maatschappelijke kwesties, 2018
 Geen probleem (% van personen van 18 tot 25 jaar)Een klein probleem (% van personen van 18 tot 25 jaar)Geen klein, maar ook geen groot probleem (% van personen van 18 tot 25 jaar)Een groot probleem (% van personen van 18 tot 25 jaar)Een heel groot probleem (% van personen van 18 tot 25 jaar)
Milieuvervuiling 6,319,629,334,210,6
Criminaliteit5,930,533,225,64,7
Mentaliteit 14,227,233,920,54,3
Bevolkingsdichtheid 31,323,326,415,53,4
Multiculturele samenleving 48,519,118,511,12,9

Jongvolwassenen wel positiever dan 25-plussers over maatschappelijke kwesties

Jongeren waren positiever over maatschappelijke kwesties dan 25-plussers. Zo vond 30 procent van de jongeren criminaliteit een (heel) groot probleem, tegenover ongeveer de helft van de oudere groep. Een vijfde van de jongeren vond de bevolkingsdichtheid een (heel) groot probleem, tegenover ruim een kwart van de rest van de bevolking. Ook de multiculturele samenleving en de mentaliteit in Nederland werden door jongeren minder vaak als een (heel) groot probleem ervaren dan door personen van 25 jaar of ouder.

Vindt maatschappelijke kwesties een (heel) groot probleem, 2018
Onderwerp18 tot 25 jaar (%)25 jaar of ouder (%)
Criminaliteit30,452,7
Milieuvervuiling44,847,6
Mentaliteit24,730,4
Bevolkingsdichtheid19,026,9
Multiculturele samenleving13,921,3

Zeven op de tien jongvolwassenen hebben hoog persoonlijk welzijn

Ook over hun persoonlijke leven zijn jongeren overwegend positief. Zeven op de tien jongvolwassenen hadden in 2016/2018 een hoog persoonlijk welzijn. Jongeren gaven zichzelf relatief vaak een 7 of hoger voor hun opleiding of beroep (90 procent), hun gezondheid en hun sociale leven (respectievelijk 84 en 85 procent). Ook voelden jongeren zich vaak veilig en waren zij vaak tevreden over hun woonbuurt. Jongeren maakten zich relatief vaak zorgen over hun financiële toekomst en hadden relatief weinig vertrouwen in instituties; iets meer dan de helft van de jongeren is hier positief over.
Sinds het begin van de meting in 2013 is het aandeel jongeren met een hoog persoonlijk welzijn licht gestegen. Jongeren maakten zich in 2018 minder zorgen over hun financiële toekomst en hadden meer vertrouwen in instituties dan in 2013.

Een 7 of hoger voor dimensies van het persoonlijk welzijn, 2016/2018
DimensieTevreden (% van personen van 18 tot 25 jaar)
Persoonlijke welzijnsindex
(gemiddelde)
69,6
Opleiding/beroep89,7
Sociale leven84,7
Gezondheid84,4
Buurt82,6
Veiligheid81,6
Financiën71,1
Vertrouwen in
instituties
52,3
Financiële
toekomst
52,4

Meer weten over de leefsituatie van jongeren?

Het CBS presenteert voor de twaalfde keer het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor. In dit rapport leest u meer over de leefsituatie van jongeren. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod. Hoe ziet de gezinssituatie van de jongeren eruit? Hoe vaak leven zij bijvoorbeeld in een eenouder- of bijstandsgezin? Hoe doen jongeren het op school en werken ze? Hoeveel jongeren komen in aanraking met criminaliteit? Zijn er verschillen in leefstijl tussen jongvolwassenen en waarvoor gebruiken jongeren het internet zoal? Dit en meer kunt u teruglezen in het Jaarrapport en op de website van de Landelijke Jeugdmonitor.