Werken bij het CBS: een mix van theorie en praktijk

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Het CBS is voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers met een afgeronde bachelor of master op hbo- of wo-niveau in de natuurkunde, wiskunde, econometrie, data science, etc. Zij moeten geïnteresseerd zijn in informatiegedreven maatschappelijke vraagstukken én aantoonbare ervaring hebben in werken met grote datasets. Yvonne Gootzen en Rik van Roekel studeerden allebei aan de TU Eindhoven en gingen daarna aan de slag bij het CBS. Zij vertellen wat hun werk zo interessant maakt.

Interactie van drones

Yvonne Gootzen studeerde eind 2017 af. Ze volgde aan de TU Eindhoven de studie Industrial and Applied Mathematics. ‘Tijdens mijn masterthesis hield ik me bezig met het volgen van beweging en interactie van drones met signaalverwerking en neurale netwerken, een vorm van kunstmatige intelligentie gebaseerd op de structuur van hersenen.’ Na haar studie kwam Gootzen als statistisch onderzoeker bij het Center for Big Data Statistics (CBDS) van het CBS terecht. ‘Mijn werk is een mix van theorie en praktijk. Zo ben ik betrokken bij verschillende projecten, bijvoorbeeld over mobiliteit in Nederland. Ook is er ruimte voor wetenschappelijk onderzoek naar onderwerpen waar we met big data tegenaan lopen, bijvoorbeeld selectiviteit in populaties.’

Interdisciplinair team

Gootzen koos heel bewust voor het CBS. ‘Het CBS past bij mij omdat het werk maatschappelijk relevant is. Bovendien heb ik de vrijheid nieuw onderzoek te doen en nieuwe methoden te testen. Ook word ik enthousiast van werken in een interdisciplinair team. Mijn collega’s hebben een achtergrond in de natuurkunde, biologie, psychologie, computer science, kennistechnologie, etc. Daardoor bekijken we elk probleem vanuit meerdere invalshoeken en vullen we elkaar goed aan. Sinds januari van dit jaar neem ik ook deel aan het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Verder volg ik een cursus text mining en deep learning.’

Flexibel werken

Bij het CBS werd een aantal jaren geleden het flexibele werken geïntroduceerd. Ook bij het CBDS is dat het geval. ‘Het hele team werkt samen in één grote ruimte, waardoor het makkelijk is om even bij iemand langs te lopen met een vraag. Eerst was het even wennen om iedere dag een andere werkplek te hebben, maar nu zorgt het voor frisheid en transparantie.’ Een ander element van het flexibele werken is dat medewerkers thuis mogen werken. ‘Ikzelf maak daar alleen incidenteel gebruik van, maar andere collega’s reserveren daarvoor een vaste dag in de week.’

Maatschappelijke vraagstukken

Rik van Roekel studeerde biomedische technologie aan de TU Eindhoven. Daarna promoveerde hij op het gebied van de synthetische biologie. Hij hield zich vooral bezig met het modelleren van processen en data-analyse. ‘Ik kwam met het CBS in aanraking op de carrièrebeurs in Amsterdam. Mijn interesse was gelijk gewekt vanwege het methodologische werk bij het CBS. Daarnaast heb ik veel affiniteit met maatschappelijke en economische vraagstukken. Naar aanleiding van een open sollicitatie werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Inmiddels werk ik alweer ruim twee jaar bij het CBS als statistisch onderzoeker.’

Vertaalslag

Van Roekel houdt zich bij het CBS bezig met de verbetering van de regionaal economische statistieken. ‘Het interessante hieraan is dat ik niet alleen methodologisch hierbij betrokken ben, maar ook een aandeel heb in het maken van publicaties en nieuwsberichten. Dan komt mijn achtergrond weer van pas. Het lukt me goed om wiskundig complexe nota’s te doorgronden en de vertaalslag te maken naar informatieve teksten, bijvoorbeeld voor ministeries en regionale overheden. Ik schrijf ook nieuwsartikelen over andere economische onderwerpen en neem deel aan onderzoeksprojecten op het gebied van de internationale handel. Verder ben ik betrokken bij de kwartaalpublicatie van de internationaliseringsmonitor.’

Strakke deadlines

Van Roekel is erg te spreken over de werksfeer in zijn team. ‘Ik zit bij hoogopgeleide collega’s met verschillende achtergronden, van chemici tot wiskundigen. Het soort werk dat we doen, brengt strakke deadlines met zich mee. Maar mijn collega’s en ikzelf zijn altijd bereid bij te springen als dat nodig is.’ Ook over de secundaire arbeidsvoorwaarden is de academicus zeer tevreden. ‘Daardoor is een goede balans tussen werk en privé mogelijk, wat ik erg belangrijk vind.’

Interesse in werken bij het CBS? We zijn nog op zoek naar nieuw talent. Raadpleeg voor meer informatie onze site: www.werkenbijCBS.nl