Data science centraal in traineeprogramma CBS

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Begin september van dit jaar ging het Rijks Data Science Programma officieel van start. Een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met het CBS. Tweeënveertig onlangs afgestudeerden volgen gedurende 2 jaar een opleidingstraject bij het CBS. De focus ligt op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van data science en het opdoen van werk- en leerervaring.

Data science

Bart Bakker is inhoudelijk programmamanager bij het CBS. Hij heeft in de afgelopen maanden de opleidingsprogramma’s van de diverse traineeships van het CBS en het ministerie van BZK samengesteld. Voor het CBS gaat het om een algemeen vaktraineeship met data science als belangrijk opleidingsonderdeel, voor BZK gaat het om meer specialistische programma’s op het gebied van data science. ‘Uitgangspunt van het opleidingsprogramma is dat de trainee leert onderzoek op te zetten en uit te voeren. Dat laatste zowel met behulp van data science als met meer traditionele onderzoeksmethoden. De trainee leert zo ook het CBS goed kennen en kan zijn weg vinden in de data van het CBS. Ook de contacten met de accountmanagers en mentoren van het CBS zijn daarbij van belang.’

Rijkstrainees
© Miriam van der Sangen

Maatschappelijke vraagstukken

Jeroen Delfos is één van de afgestudeerden, die uit meer dan 250 kandidaten geselecteerd werd voor het specialistische traject dat opleidt tot professional in data science. Hij behaalde zijn master Transport, Infrastructure and Logistics aan de faculteit Civiele Techniek van de TU Delft en is werkzaam bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. ‘Tijdens mijn studie heb ik een aantal projecten gedaan waarin data-analyse centraal stond. Dat vond ik zó interessant dat ik er ook in mijn professionele baan iets mee wilde doen.’ Delfos aarzelde dan ook niet toen hij de advertentie zag waarin kandidaten werden gezocht voor het Rijks Data Science Programma. ‘De overheid beschikt over veel interessante data en houdt zich met een groot aantal maatschappelijke vraagstukken bezig. Dat leek me leerzaam.’

Pionieren

Delfos werkt bij de Inspectie Justitie en Veiligheid, die toezicht houdt op de terreinen migratie, jeugd, sanctietoepassing, politie en nationale veiligheid. ‘We doen incidentenonderzoek, bijvoorbeeld bij het overlijden van een persoon in detentie. Daarnaast leveren we periodieke beelden om kansen en risico’s te schetsen voor onder toezicht staande organisaties. De Inspectie waar ik werk onderscheidt zich vooral door kwalitatief onderzoek. Ervaring met het analyseren van kwantitatieve data hebben we nog niet zoveel. Met dit traineeship kan ik op dit gebied pionieren. Leuk omdat ik over veel vrijheid beschik, uitdagend omdat het mijn eerste baan betreft.’ Inmiddels heeft hij een aantal trainingen bij het CBS gevolgd, onder andere over datamanagement en programmeren in R. Dat is goed bevallen. ‘Het CBS laat de trainingen zoveel mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk.’ Ook over de contacten met de andere datascientists in opleiding is hij erg enthousiast. ‘Het is heel prettig om met elkaar als young professionals op te trekken en ervaringen te delen.’

‘Het CBS laat de trainingen zoveel mogelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk’

Nieuwe dingen leren

Bart Bakker legt uit dat specialisten zoals Delfos beginnen met een opleidingsprogramma dat acht maanden duurt. ‘Vanaf januari 2019 start de 1 jaar durende detachering binnen het CBS. Ze werken dan vier dagen per week aan werkopdrachten, die door CBS’ers worden begeleid. De rest besteden ze aan het opleidingsprogramma en hun werk bij het ministerie. Bij het toebedelen van werkopdrachten stel ik de trainees centraal: iedereen krijgt een opdracht waardoor hij nieuwe dingen leert.’ Het opleidingsprogramma bestaat uit diverse onderdelen. ‘Daarin leren de trainees onder andere meer over de belangrijkste aspecten van administratieve- en big databronnen. Een ander onderdeel is een startcursus methodologie met algemene wetenschappelijke methoden en technieken. Weer andere cursussen betreffen methoden en technieken uit de data science, zoals webscraping en machine learning.’