Border Sessions: slimme oplossingen voor maatschappij

/ Auteur: Miriam van der Sangen
border session festival
Hoe kan moderne (data)technologie bijdragen aan positieve ontwikkelingen in de maatschappij? Die vraag stond centraal tijdens Border Sessions, het internationale technologiefestival dat dit jaar van 13 juni tot en met 16 juni voor de vijfde keer plaatsvond in Den Haag. Het CBS gaf er samen met de gemeente Den Haag een presentatie over het CBS/Urban Data Center Den Haag. Daarnaast namen onderzoekers van het CBS tijdens het technologiefestival deel aan diverse (data)labs.

Kennisoverdracht en ontmoeting

Border Sessions wil disciplines en netwerken verbinden door een platform te creëren voor kennisoverdracht en ontmoeting. Het festival wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen, bedrijven, overheden, maatschappelijke instellingen en autonome experts. Deelnemers zijn onderzoekers, innovators, beleidsmakers, ondernemers, ontwerpers en studenten. Eén van de organisatoren is Gerrit Jan van ’t Veen. Hij kijkt met grote tevredenheid terug op het festival. ‘Dit jaar was het aantal 1-daagse labs van 4 naar 30 gegroeid. Samen met een kleine of grote groep mensen intensief aan een vraagstuk werken, is door de deelnemers als enorm waardevol ervaren. Niet alleen luisteren, maar leren en netwerken door met elkaar aan de slag te gaan. Deze trend gaan we zeker doorzetten.’

Slimme oplossingen

CBS-onderzoeker Guihong Chi, methodoloog op het gebied van statistieken over overheidsfinanciën, bezocht tijdens Border Sessions twee labs. Labs zijn praktisch opgezet: ze moeten slimme oplossingen voor maatschappelijke problemen opleveren. De deelnemers zijn afkomstig uit verschillende disciplines. ‘Beide labs waren experimenteel en innovatief van aard’, zegt Chi. ‘Het eerste lab ging over de vraag hoe contracten tussen werkgevers en werknemers zo kunnen worden ontworpen dat ze voortdurend voldoen aan veranderende behoeften van beide partijen. Het tweede lab - een datalab - werd georganiseerd door DataCommons. Dat is een vereniging van kritische burgers die controle willen houden over het gebruik van hun persoonlijke data op mobiele apparaten of sensoren. We hebben bekeken hoe we het fietsverkeer in Den Haag in goede banen kunnen leiden. Het resultaat was onder andere een dataset over fietsverkeer in het centrum van Den Haag die we naar de gemeente hebben gestuurd.’

‘De data juist interpreteren is complexer dan je denkt. Daarom moet je de uitkomsten altijd weer toetsen aan de werkelijkheid’

Kritische burgers

Voor Chi was het de eerste keer dat zij deelnam aan een datalab. Ze vindt het een goede werkvorm: ‘Niet voor niets heeft het CBS een innovatielab ontwikkeld om nieuwe ideeën binnen de organisatie te stimuleren en testen. Om oplossingen te vinden voor conceptuele problemen is het effectief om met verschillende partijen samen te werken: wetenschappers, overheden en burgers.’ Dat burgers steeds kritischer kijken naar de manieren waarop verschillende partijen hun data gebruiken, is bekend. Chi ziet daarbij een rol weggelegd voor het CBS. ‘Het CBS heeft veel expertise op het gebied van data-infrastructuur, dataverwerking, beveiliging en privacy. Daar kunnen de overheid en bedrijven hun voordeel mee doen, maar ook burgers.’ Volgend jaar zal het CBS weer deelnemen aan het technologiefestival en een datalab organiseren.

Data als basis voor beleid

CBS-innovatiemanager Barteld Braaksma en programmamanager Hedwig Miessen van de gemeente Den Haag gaven een presentatie over het CBS/Urban Data Center Den Haag. De titel was: ‘Measuring is learning, data for a curious city’. Zij lieten zien hoe het Urban Data Center plaats biedt aan onderzoek, innovatie en experimenten én hoe dat bijdraagt aan een efficiënt en innovatief gebruik van data bij onder andere het vaststellen van beleid. Braaksma: ‘In een speelse en interactieve sessie betrokken we het publiek bij ons verhaal. Dat leidde tot geanimeerde discussies over de rol van data in de gemeentelijke praktijk. Eén van de verrassingen was dat het publiek voor ongeveer de helft uit mensen uit het bedrijfsleven bestond en voor de helft uit wetenschappelijke onderzoekers.’

Uitkomsten toetsen aan werkelijkheid

Het CBS Urban Data Center Den Haag bestaat in september één jaar. In die periode zijn concrete resultaten behaald. Miessen: ‘Zo heeft de gemeente Den Haag meer inzicht gekregen in de armoede onder Hagenaars en is het ISO37120-certificaat behaald voor indicatoren zoals leefkwaliteit, duurzaamheid en smart data. Die zijn wereldwijd vastgesteld en worden voor een groot aantal steden gebruikt.’ Het meest opmerkelijke tijdens haar presentatie vond Miessen dat de deelnemers in de zaal bevestigden dat validatie van de uitkomsten heel belangrijk is. ‘De data juist interpreteren is complexer dan je denkt. Daarom moet je de uitkomsten altijd weer toetsen aan de werkelijkheid.’