Strategische samenwerking tussen CBS en MAEX

/ Auteur: Arjan van der Meer
Hulpverlener helpt oudere met mobiele telefoon
© ANP
CBS Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi en Gerda Deekens, mede-oprichter van MAEX, hebben een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Beide organisaties vinden het belangrijk om methodieken te ontwikkelen om maatschappelijke waarden inzichtelijk te maken.
Maatschappelijke initiatieven dragen bij aan het realiseren van doelen die gemeten worden in bijvoorbeeld Sustainable Development Goals (SDG’s). Het CBS en MAEX delen de visie dat de waarde van maatschappelijke initiatieven goed in beeld moet worden gebracht en gekwantificeerd.

MAEX maakt de impact van sociale initiatieven zichtbaar, en biedt toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren. MAEX helpt ook initiatieven de waarde die ze voor de samenleving leveren uit te drukken in de ‘social handprint’, gebaseerd op de SDG’s.

Met de data van de ‘social handprint’ kan het CBS de Monitor Brede Welvaart verrijken op landelijk, regionaal en lokaal niveau. En voor MAEX betekent de samenwerking met het CBS de mogelijkheid de onderliggende data en de methodiek van de ‘social handprint’ verder te ontwikkelen en te verfijnen.