Zoekresultaten

27 resultaten voor keyword:lichamelijke beperkingen
27 resultaten voor keyword:lichamelijke beperkingen

Pagina 1 van 2

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Alleenstaande 55-plusser heeft grotere hulpbehoefte huishoudelijke taken

Hoeveel 55-plussers ervaren gebreken bij dagelijks functioneren, zoals een maaltijd bereiden, boodschappen doen of licht of zwaar huishoudelijk werk. Hoeveel procent heeft hulp en wil meer hulp? Of...

Artikelen

Minder beperkingen onder 75- tot 85-jarigen dan rond de eeuwwisseling

Dit artikel beschrijft het voorkomen van beperkingen in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) bij ouderen (75-plus) in particuliere huishoudens, en de ontwikkeling hierin in de afgelopen 20...

Publicaties

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Vooral 45-plussers met chronische aandoening werken minder

In 2020 had ruim 60 procent van de 15- tot 75-jarigen met een chronische beperking en/of een langdurige psychische aandoening betaald werk. Dit is minder dan mensen zonder een dergelijke diagnose,...

Artikelen

Meting IVRPH-indicatoren 2020

Het CBS heeft, voor het College voor de Rechten van de Mens, de maatschappelijke participatie van personen met een beperking onderzocht voor de monitoring van het IVRPH

Artikelen

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau; 2011/2014 – 2015/2018

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans

Cijfers

Meer vrouwen dan mannen beperkt in bewegen

Bijna 15% van de vrouwen en 8% van de mannen van 12 jaar of ouder rapporteerde in 2017 minstens één matige of ernstige beperking in horen, zien of bewegen. Beperkingen in bewegen worden het meest...

Artikelen

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Gezondheid, beperkingen, overgewicht, roken, alcohol, bewegen, sport, mantelzorg geven; naar regio

Cijfers

Gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

Artikelen

Gezondheidsverschillen per gemeente deels verklaarbaar

In de ene gemeente voelen meer mensen zich gezonder dan in de andere. Dat verschil hangt samen met de bevolkingsopbouw naar leeftijd, migratieachtergrond, opleiding en inkomen. Ook chronische...

Artikelen

Projecties gezonde levensverwachting 2018 en 2014

De projecties voor de gezonde levensverwachting in 2040 komen in 2018 lager uit dan in 2014

Artikelen

Steeds langer leven zonder beperkingen

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid zal tot 2040 verder toenemen

Artikelen

Gezonde levensverwachting; opleiding; 1997/2000 - 2011/2014

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes

Cijfers

Hogeropgeleiden leven langer in goede gezondheid

Mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager opgeleiden. De levensverwachting in als goed ervaren...

Artikelen

Langer leven, maar meer jaren met lichte lichamelijke beperkingen

Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe. Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Het...

Artikelen

We koersen af op een langer leven in goede gezondheid

Als de ontwikkelingen rond sterfte en gezondheid van de afgelopen 30 jaar doorzetten, zullen Nederlanders tot steeds hogere leeftijd vrij zijn van lichamelijke beperkingen in horen, zien en bewegen....

Artikelen

65-jarigen leven langer zonder beperkingen, maar meer met chronische ziekten

De levensverwachting van 65-jarigen is de afgelopen dertig jaar gestegen. Ze leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren in als goed ervaren gezondheid door na hun 65ste. Ook het aantal...

Artikelen

Lichamelijke beperkingen houden 75-plussers thuis

In 2010 zat op een doorsnee dag bijna de helft van de 75-plussers thuis. Vooral lichamelijke beperkingen verhinderden hen om het huis uit te gaan.

Artikelen

Kloof in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft even groot

De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is 6 à 7 jaar hoger dan die van laagopgeleiden. Hoogopgeleiden leven ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. In de afgelopen 10 jaar zijn...

Artikelen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Steeds meer niet-westerse arbeidsmigranten en studenten naar Nederland - Immigratie en emigratie van werknemers - Gezonde levensverwachting korter bij de lage inkomens - De...

Artikelen
Artikelen

De verschillende dimensies van de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2010. De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is een maat die aangeeft hoeveel jaren iemand naar verwachting nog kan leven zonder beperkingen op het gebied...

Artikelen

Meer gezondheidsproblemen bij niet-vermogende ouderen

Niet-vermogende ouderen zijn ongezonder dan ouderen met een groter vermogen. Bijna de helft van de 50- tot 80-jarigen met een laag vermogen gaf in 2006-2008 aan hun gezondheid als minder dan goed te...

Artikelen

Gezonde levensverwachting korter bij lage inkomens

Mensen uit een huishouden met een inkomen onder de armoedegrens leven gemiddeld ongeveer 5 jaar korter dan mensen met een hoger inkomen. Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs 14 jaar.

Artikelen