Alleenstaande 55-plusser heeft grotere hulpbehoefte huishoudelijke taken

Oudere met hulp
© ANP / Patricia Rehe
Ongeveer de helft van de 55-plussers gaf in 2023 aan moeite te hebben met het doen van huishoudelijke activiteiten, of deze niet te kunnen uitvoeren als gevolg van gezondheidsproblemen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het bereiden van een maaltijd, het bijhouden van geldzaken of het doen van licht en zwaar huishoudelijk werk. Van deze groep gaf 84 procent aan geen (extra) hulp nodig te hebben, 8 procent zonder hulp zou dat wel willen en 7 procent kreeg wel hulp maar had behoefte aan extra hulp. Vooral alleenstaanden wilden meer hulp. Dat meldt het CBS op basis van de Gezondheidsenquête 2023.

Beperking in huishoudelijke activiteiten, 2023
LeeftijfGeen moeite (%)Enige moeite met minstens één activiteit (%)Grote moeite/kan niet (%)
55-plusser totaal48,530,321,2
55 tot 65 jaar60,624,015,4
65 tot 75 jaar48,433,118,4
75-plusser29,436,733,9

Het percentage mensen dat aangeeft grote moeite te hebben met ten minste één van de huishoudelijke activiteiten, of aangeeft dat helemaal niet te kunnen is het hoogst onder 75-plussers (34 procent). Deze groep is beperkt in een Instrumentele Algemene Dagelijkse Levensverrichting (IADL). Ook hebben meer 75-plussers (37 procent) enige moeite met het uitvoeren van deze activiteiten dan mensen van 55 tot 65 jaar (24 procent).

Helft 55-plussers kreeg geen hulp en had geen hulpbehoefte

Aan thuiswonende 55-plussers die aangaven enige moeite of een beperking te hebben met minstens één van de IADL-activiteiten is gevraagd of ze hulp kregen bij de deze activiteit(en). Zo ja, dan werd ook gevraagd of ze meer hulp wilden. Was dat niet het geval werd gevraagd of ze wel hulp zouden willen. 84 procent vond dat ze voldoende hulp kregen; 34 procent kreeg hulp en gaf aan niet meer hulp nodig hebben en 50 procent kreeg geen hulp en hoefde er ook geen.

Ruim 7 procent gaf aan hulp te krijgen en meer hulp te willen en bijna 8 procent zei geen hulp te krijgen maar dat wel te willen. Het aandeel mensen dat hulp kreeg was het hoogst onder 75-plussers. Ook was het percentage 75-plussers dat meer hulp wilde hoger dan onder 55- tot 65-jarigen.

Hulp en hulpbehoefte, 2023¹⁾
LeeftijdKrijgt hulp, wil niet meer hulp (%)Krijgt hulp, wil meer hulp (%)Krijgt geen hulp, wil geen hulp (%)Krijgt geen hulp, wil hulp (%)
Totaal 55-plusser34,37,450,07,8
55 tot 65 jaar25,75,560,57,2
65 tot 75 jaar31,26,852,99,1
75 jaar of ouder44,89,738,17,1
¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteiten

Vooral alleenstaanden willen (meer) hulp

Het percentage mensen van 55 jaar of ouder dat minstens enige moeite had met een van de IADL-activiteiten is groter onder alleenstaanden (67 procent) dan onder mensen die samenleven met een partner (45 procent). Ook als er rekening mee wordt gehouden dat alleenstaanden gemiddeld wat ouder zijn dan samenlevenden is het percentage mensen met enige moeite of een beperking in een van de IADL-activiteiten hoger onder alleenstaanden.

Van de 55-plussers zijn er meer alleenstaanden die meer hulp willen (13 procent) dan mensen met een partner. Daarnaast gaf 11 procent aan geen hulp te hebben maar dat wel te willen. Bij leeftijdsgenoten die leven met een partner is dat achtereenvolgens 4 procent en 6 procent.

In alle leeftijdsgroepen willen alleenstaanden meer hulp dan ze krijgen. Ook zijn er in de leeftijdsgroepen tot 75 jaar meer alleenstaanden die hulp willen maar nog niet krijgen.

Hulp en hulpbehoefte, huishoudsamenstelling, 2023¹⁾
CategorieKrijgt hulp, wil niet meer hulp (%)Krijgt hulp, wil meer hulp (%)Krijgt geen hulp, wil geen hulp (%)Krijgt geen hulp, wil hulp (%)
Totaal 55-plusser
Alleenstaande37,113,138,510,8
Partner in paar32,23,857,95,6
55 tot 65 jaar
Alleenstaande22,010,953,212,1
Partner in paar25,22,467,64,0
65 tot 75 jaar
Alleenstaande25,012,645,117,3
Partner in paar34,63,956,64,9
75 jaar of ouder
Alleenstaande53,414,825,76,1
Partner in paar36,65,249,38,2
¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteiten

Meer mensen geven aan geen hulpbehoefte te hebben

Het percentage 55-plussers met een IADL-beperking of met enige moeite met een IADL-item is ten opzichte van 2014 nauwelijks veranderd. Van deze groep die aangaf minstens enige moeite te hebben met één van de IADL-activiteiten, is het percentage mensen dat in 2023 hulp kreeg lager dan in 2014. Het aandeel mensen dat meer hulp zou willen is ook iets lager dan in 2014.

Het aandeel mensen dat geen hulp heeft en ook geen hulp nodig heeft, is gestegen ten opzichte van 2014. Het aandeel mensen dat geen hulp kreeg en aangaf wel hulp te willen is niet veranderd.

Hulp en hulpbehoefte, 55 jaar of ouder¹⁾
JaartalKrijgt hulp, wil niet meer hulp (%)Krijgt hulp, wil meer hulp (%)Krijgt geen hulp, wil geen hulp (%)Krijgt geen hulp, wil hulp (%)
201447,910,535,56,0
201542,19,241,57,0
201642,49,940,66,9
201741,09,042,96,9
201840,29,343,96,6
201942,97,944,05,1
202041,87,343,96,8
202138,96,948,06,2
202236,38,847,86,9
202334,37,450,07,8
¹⁾ Bij mensen met enige moeite of met beperking IADL-activiteiten