Auteur: Jan-Willem Bruggink, Carin Reep

Minder beperkingen onder 75- tot 85-jarigen dan rond de eeuwwisseling

Over deze publicatie

Het aandeel 75-plussers dat een of meer beperkingen heeft in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), was rond 2020 lager dan rond de eeuwwisseling. Deze daling komt voor rekening van de 75- tot 85-jarigen en trad vooral op ná 2015. De daling trad op bij beperkingen in traplopen, het kunnen binnenkomen en verlaten van de woning en het zich buitenshuis verplaatsen. Bij de meer basale handelingen die nodig zijn in het leven binnenshuis op dezelfde verdieping, was geen sprake van een daling in het aandeel beperkten.
Beperkingen in algemene levensverrichtingen komen meer voor bij vrouwen dan bij mannen en meer bij 85-plussers dan bij 75- tot 85-jarigen. De meeste beperkingen worden gemeld bij traplopen.
Bij de complexere handelingen, die pas vanaf 2014 worden gemeten, is men het vaakst beperkt bij zwaar huishoudelijk werk. Ook bij die handelingen was het aandeel beperkten rond 2020 lager dan rond 2015 en was de daling alleen te zien bij 75- tot 85-jarigen.