Kloof in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft even groot

De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is 6 à 7 jaar hoger dan die van laagopgeleiden. Hoogopgeleiden leven ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. In de afgelopen 10 jaar zijn deze verschillen tamelijk constant gebleven.

Hoge opleiding, hoge levensverwachting

De levensverwachting van mensen met een hbo of universitaire opleiding is 6 (vrouwen) tot 7 (mannen) jaar hoger dan die van mensen met alleen basisonderwijs. Dit verschil is tussen 1997/2000 en 2007/2010 nauwelijks veranderd. Mensen met een opleidingsniveau van vmbo of havo-vwo-mbo nemen met hun levensverwachting een middenpositie in.

Levensverwachting bij geboorte, naar opleidingsniveau

Levensverwachting bij geboorte, naar opleidingsniveau

Verschillen in gezonde levensverwachting groot

Hoogopgeleiden leven ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. Mensen met een hbo- of wo-opleiding leven bijna 20 jaar langer in een als goed ervaren gezondheid dan mensen met maximaal basisonderwijs. Bij de levensverwachting zonder chronische ziekten, zonder lichamelijke beperkingen en in goede geestelijke gezondheid zijn de verschillen iets kleiner, maar ook nog zo’n 10 tot 14 jaar.

Gezonde levensverwachting bij geboorte, naar opleidingsniveau, 2007/2010

Gezonde levensverwachting bij geboorte, naar opleidingsniveau, 2007/2010

Gezondheidskloof verandert weinig

Tussen 1997/2000 en 2007/2010 zijn de verschillen in gezonde levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden maar weinig veranderd. De verschillen zijn groot, maar nemen niet toe of af. Alleen de levensverwachting zonder chronische ziekten blijft in 2007/2010 voor de lager opgeleiden verder achter vergeleken met de hoogst opgeleiden.

Jan-Willem Bruggink

Bron: