We koersen af op een langer leven in goede gezondheid

Als de ontwikkelingen rond sterfte en gezondheid van de afgelopen 30 jaar doorzetten, zullen Nederlanders tot steeds hogere leeftijd vrij zijn van lichamelijke beperkingen in horen, zien en bewegen. Ze zullen zich ook langer gezond blijven voelen.

Minder jaren last van fysieke beperkingen

Mannen en vrouwen in ons land zullen naar verwachting steeds langer leven. Volgens de CBS prognose uit 2013 ligt in 2030 de levensverwachting van mannen bijna 4 jaar hoger dan in 2009-2012, bij vrouwen gaat het om ruim 2 jaar meer.

Ouder worden gaat vaak gepaard met lichamelijke beperkingen in horen, zien of lopen die niet met hulpmiddelen kunnen worden ondervangen. De gezondheid van de bevolking is sinds de jaren ’80 echter verbeterd, en de sterftecijfers zijn gedaald. Zet dit op dezelfde wijze door, dan zal de levensverwachting zonder fysieke beperkingen in 2030 voor mannen bijna 5 jaar hoger liggen. Voor vrouwen zal dat ruim 4 jaar hoger zijn. Deze toename is voor zowel mannen als vrouwen groter dan van de totale levensverwachting. We zullen dan dus niet alleen langer leven, we brengen een groter deel daarvan door zonder fysieke beperkingen.

(Gezonde) levensverwachting bij geboorte

(Gezonde) levensverwachting bij geboorte

Gezondheid wordt langer als goed ervaren

Met het stijgen van de jaren gaan mensen zich ook vaker ongezond voelen. Hierbij kunnen lichamelijke beperkingen een rol spelen, maar dat hoeft niet. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid ligt in Nederland bijna 7 jaar lager dan de levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en is de laatste decennia minder sterk gestegen.

Als de ontwikkelingen doorzetten zal de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid tot 2030 voor mannen met ruim 3 jaar stijgen en voor vrouwen met 2 jaar. Deze toename is 3 tot 4 maanden minder dan van de totale levensverwachting. We zullen ons dus langer gezond blijven voelen, maar het aantal jaren dat de gezondheid niet als goed wordt ervaren zal ook licht toenemen.

Coen van Duin

Bron: Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030