Meer gezondheidsproblemen bij niet-vermogende ouderen

Niet-vermogende ouderen zijn ongezonder dan ouderen met een groter vermogen. Bijna de helft van de 50- tot 80-jarigen met een laag vermogen gaf in 2006-2008 aan hun gezondheid als minder dan goed te ervaren. Bij de ouderen met een hoog vermogen was dat maar bij een op de vijf het geval.

Minder dan goede ervaren gezondheid bij ouderen van 50 tot 80 jaar naar vermogensklasse, 2006/2008

Grafiek

Ouderen met een laag vermogen fysiek en psychisch ongezonder

Niet alleen hebben de ouderen met een laag vermogen vaker een slechte fysieke gezondheid dan de meer vermogende ouderen, ook is onder hen het aandeel met een slechte psychische gezondheid relatief hoog. Zo had in 2006-2008 van de 50- tot 80-jarigen in de laagste vermogensklasse 22 procent een slechte fysieke gezondheid en liet bij 20 procent de psychische gezondheid te wensen over. Van de ouderen in de hoogste vermogensklasse was dit respectievelijk 7 en 8 procent.

Ook meer beperkingen bij ouderen met een laag vermogen

Bovendien kampen ouderen met een laag vermogen vaker met lichamelijke beperkingen. Dit geldt vooral voor lichamelijke beperkingen zoals moeite met lopen. Voor beperkingen in zien en horen zijn de verschillen minder groot.

Gezondheidskenmerken van ouderen van 50 tot 80 jaar naar vermogensklasse, 2006/2008
Grafiek

Laag inkomen en laag vermogen gecombineerd

Wanneer er wordt gekeken naar zowel het vermogen als het inkomen dan blijkt de helft van de ouderen met zowel een laag vermogen als een laag inkomen de gezondheid als minder dan goed te ervaren. Ongeveer een vijfde geeft aan een slechte fysieke gezondheid te hebben en een even groot deel heeft een slechte psychische gezondheid. Daarnaast heeft 36 procent van deze ouderen lichamelijke beperkingen.

Minder dan goede ervaren gezondheid bij ouderen van 50 tot 80 jaar naar welvaart, 2006/2008

Grafiek

Marleen Wingen

Bron:

  • Gezondheid en welvaart van ouderen, Bevolkingstrend, 1/2010
  • Ouderen met een hoog inkomen hebben een betere gezondheid
  • Een vijfde van de ouderen heeft lichamelijke beperkingen