Projecties gezonde levensverwachting 2018 en 2014

Oudere mannen op golfbaan
© ANP
In 2014 heeft het CBS voor het eerst berekeningen gepubliceerd waarin de trends in sterfte en gezondheid naar de toekomst worden doorgetrokken (projecties). Deze zijn in 2018 bijgewerkt met gegevens uit de jaren vanaf 2013. De ontwikkeling van de gezonde levensverwachting verschilt van periode tot periode en het is dan ook niet zeker of de trend uit het verleden in de toekomst doorzet.

Trends minder gunstig dan in 2014

De nieuwe projecties geven een iets minder gunstig beeld dan die uit 2014. Voor vrouwen komt de levensverwachting zonder fysieke beperkingen in 2040 volgens de nieuwe projecties ongeveer een half jaar lager uit dan berekend in 2014, maar die in als goed ervaren gezondheid juist enkele maanden hoger. Voor mannen liggen zowel de projecties voor de levensverwachting zonder fysieke beperkingen als voor die in als goed ervaren gezondheid in 2040 ongeveer een half jaar lager dan vier jaar geleden werd berekend.

Projecties voor de resterende levensverwachting 2040
 2013-2016 (jaren)2040 (projecties 2014) (jaren)2040 (projecties 2018) (jaren)
Resterende levensverwachting 60-jarigen
mannen22,826,326
vrouwen25,728,528,7
... zonder matige/ernstige fysieke beperkingen
mannen17,422,321,7
vrouwen16,321,120,6
... in als goed ervaren gezondheid
mannen14,417,717,1
vrouwen14,916,316,5