Gezonde levensverwachting; opleiding; 1997/2000 - 2011/2014

Gezonde levensverwachting; opleiding; 1997/2000 - 2011/2014

Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Cijfersoort Perioden Gezonde levensverwachting Levensverw. zonder lich. beperkingen (jaren)
Mannen 0 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 63,4
Mannen 0 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,8
Mannen 0 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 69,3
Mannen 0 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,5
Mannen 0 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 72,7
Mannen 0 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 0 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 76,9
Mannen 0 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 1 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 62,7
Mannen 1 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,8
Mannen 1 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 68,6
Mannen 1 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,5
Mannen 1 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 72,0
Mannen 1 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 1 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 76,2
Mannen 1 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 5 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 58,8
Mannen 5 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,8
Mannen 5 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 64,6
Mannen 5 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,5
Mannen 5 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 68,1
Mannen 5 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 5 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 72,3
Mannen 5 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 10 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 53,8
Mannen 10 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,8
Mannen 10 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 59,7
Mannen 10 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,5
Mannen 10 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 63,1
Mannen 10 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 10 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 67,3
Mannen 10 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 15 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 49,1
Mannen 15 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,8
Mannen 15 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 54,9
Mannen 15 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,5
Mannen 15 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 58,1
Mannen 15 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 15 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 62,3
Mannen 15 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 20 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 44,3
Mannen 20 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,8
Mannen 20 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 50,1
Mannen 20 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,5
Mannen 20 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 53,3
Mannen 20 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 20 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 57,5
Mannen 20 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 25 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 39,8
Mannen 25 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,8
Mannen 25 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 45,6
Mannen 25 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 25 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 48,7
Mannen 25 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 25 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 52,6
Mannen 25 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 30 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 35,5
Mannen 30 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,7
Mannen 30 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 40,8
Mannen 30 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 30 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 43,8
Mannen 30 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 30 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 47,7
Mannen 30 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 35 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 31,4
Mannen 35 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,7
Mannen 35 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 36,4
Mannen 35 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 35 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 39,1
Mannen 35 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 35 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 42,8
Mannen 35 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 40 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 27,5
Mannen 40 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,6
Mannen 40 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 32,1
Mannen 40 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 40 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 34,3
Mannen 40 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,3
Mannen 40 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 37,9
Mannen 40 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 45 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 23,5
Mannen 45 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,6
Mannen 45 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 27,9
Mannen 45 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 45 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 29,7
Mannen 45 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,3
Mannen 45 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 33,1
Mannen 45 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 50 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 20,1
Mannen 50 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,6
Mannen 50 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 23,7
Mannen 50 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 50 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 25,4
Mannen 50 jaar Havo, vwo, mbo Standaardfout 2011/2014 0,3
Mannen 50 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 28,6
Mannen 50 jaar Hbo, universiteit Standaardfout 2011/2014 0,4
Mannen 55 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 17,1
Mannen 55 jaar Basisonderwijs Standaardfout 2011/2014 0,5
Mannen 55 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 20,1
Mannen 55 jaar Vmbo Standaardfout 2011/2014 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over gezonde levensverwachting en over de totale levensverwachting.
In deze tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting weergegeven:
-De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.
-De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen.
-De levensverwachting zonder chronische ziektes.
-De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid.
Levensverwachting in jaar X geeft aan hoeveel jaar een gemiddeld persoon van een bepaalde leeftijd nog zal leven, onder de aanname dat de leeftijdsspecifieke sterftekansen gedurende de rest van het leven gelijk zullen blijven aan die in jaar X.
Gezonde levensverwachting in jaar X geeft aan hoeveel jaar een gemiddeld persoon van een bepaalde leeftijd nog zal leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de leeftijdsspecifieke sterftekansen en de leeftijdsspecifieke kansen op een goede gezondheid gedurende de rest van het leven gelijk zullen blijven aan die in jaar X.
In de tabel zijn de gegevens over (gezonde) levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
-Geslacht
-Leeftijd
-Opleidingsniveau
-Periode

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997/2000 t/m 2011/2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 18 januari 2016
De cijfers in deze tabel zijn deels afkomstig uit de Gezondheidsenquête.
Met ingang van 2014 heeft CBS variabelen over inkomen en vermogen toegevoegd aan het weegmodel van de Gezondheidsenquête. Dit omdat sommige inkomensgroepen en vermogensgroepen relatief minder goed meedoen aan enquêtes dan andere. Het toevoegen van deze variabelen aan het weegmodel is echter niet goed uitgevoerd.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de antwoorden van sommige respondenten te zwaar werden meegeteld bij het bepalen van de te publiceren cijfers. Andere respondenten werden juist met een te laag gewicht meegenomen. Het herstellen van deze fout heeft gevolgen voor gepubliceerde cijfers waarin gebruik gemaakt is van de Gezondheidsenquête 2014. De gevolgen voor de cijfers in deze tabel zijn echter beperkt, omdat er gebruik is gemaakt van meerdere jaargangen Gezondheidsenquête, waardoor de invloed van het jaar 2014 relatief klein is.

Wijzigingen per 9 december 2015
De tabel is uitgebreid met cijfers over de periode 2011/2014.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Nieuwe cijfers verschijnen in de tabel Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gezonde levensverwachting
Levensverw. zonder lich. beperkingen
De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) zal leven zonder lichamelijke beperkingen. Voor het berekenen van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen zijn gegevens gebruikt over langdurige beperkingen in horen, zien en bewegen. Mensen die op alle onderstaande vragen het antwoord 'ja, zonder moeite' of 'ja, met enige moeite' geven worden gezien als niet lichamelijk beperkt.
-Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3 of meer personen (zo nodig met hoorapparaat)?
-Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat)?
-Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkenen (zo nodig met bril of contactlenzen)?
-Kunt u een voorwerp van 5 kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas, 10 meter dragen?
-Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
-Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan (zo nodig met stok)?
Deze vragen maken deel uit van de CBS Gezondheidsenquête. De vragen over beperkingen zijn alleen gesteld aan personen van 12 jaar of ouder. In de berekening van levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen is aangenomen dat deze beperkingen niet voorkomen bij personen jonger dan 12 jaar.