Meting IVRPH-indicatoren 2020

Persoon in rolstoel met kind in park
© CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens, onderzoek gedaan naar de maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Het onderzoek vond plaats in het kader van de monitoring van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van Personen met een Handicap (IVRPH), kortweg VN-verdrag handicap. De IVRPH-indicatoren geven inzicht in de participatie van personen met een beperking (chronische aandoeningen en/of langdurige psychische aandoeningen) op het gebied van onderwijs en werk.
De resultaten zijn uitgebreid weergegeven in een tabellenset. Het rapport ondersteunt de lezer bij het interpreteren van de tabellen en geeft een uitleg van de gehanteerde methodiek. Het rapport en de tabellenset tonen de resultaten naar leeftijd, geslacht, inschrijving in het onderwijs, voortijdig schoolverlaten, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie, positie in de werkkring, arbeidsduur en soort werkgever.

De resultaten hebben betrekking op de meting van de indicatoren over het jaar 2020. Eerder is een rapport verschenen over 2016.