Meer vrouwen dan mannen beperkt in bewegen

een ouder stel waarvan de vrouw in een scootmobiel zit die over de straat lopen
© CBS / Nikki van Toorn
Meer vrouwen dan mannen gaven in 2017 aan moeite te hebben met activiteiten die mensen normaal gesproken wel kunnen doen. Beperkingen in bewegen worden het meest gerapporteerd, gevolgd door beperkingen in horen en zien. Meer vrouwen dan mannen met een bewegingsbeperking rapporteren gewrichtsaandoeningen. Dit blijkt uit de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS.

Bijna 15 procent van de vrouwen en 8 procent van de mannen van 12 jaar of ouder rapporteerde in de gezondheidsenquête minstens één matige of ernstige beperking in horen, zien of bewegen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om moeite hebben met het volgen van een gesprek, het lezen van een krant, of het dragen van de boodschappen. Het hebben van een beperking neemt toe met de leeftijd. Voor alle leeftijdsklassen vanaf 20 jaar melden meer vrouwen dan mannen dat ze één of meer lichamelijke beperkingen hebben. Sinds 2001 is dit beeld nagenoeg gelijk.

Beperkingen in bewegen, horen of zien, 2017
 Mannen (% 12 jaar of ouder)Vrouwen (% 12 jaar of ouder)
12 tot 20 jaar1,62
20 tot 30 jaar2,35
30 tot 40 jaar2,26,6
40 tot 50 jaar7,411,5
50 tot 60 jaar9,813,8
60 tot 75 jaar12,623,1
75 jaar of ouder32,747,2

Meeste beperkingen bij bewegen

Beperkingen in bewegen worden het meest gerapporteerd door zowel mannen als vrouwen, maar komen bij vrouwen vaker voor. Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen vanaf 20 jaar. Iets meer vrouwen dan mannen rapporteren beperkingen bij het zien. Vrouwen en mannen melden even vaak dat ze beperkingen ervaren bij het horen.

Lichamelijke beperkingen, 2017
 Mannen (% 12 jaar of ouder)Vrouwen (% 12 jaar of ouder)
Beperkingen totaal8,515
Beperking in bewegen 5,412,2
Beperking in zien2,53,4
Beperking in horen3,13,1

Meer aandoeningen aan gewrichten bij vrouwen

Onder personen van 12 jaar of ouder met minstens één matige of ernstige beperking in bewegen, komen gewrichtsaandoeningen relatief vaak voor. Bijna 57 procent van de vrouwen rapporteerde gewrichtsslijtage van heupen of knieën te hebben, of te hebben gehad gedurende de afgelopen twaalf maanden. Onder mannen was dit bijna 46 procent. Ook meer vrouwen dan mannen hebben aandoeningen aan elleboog, pols of hand, of gewrichtsontstekingen. Aandoeningen aan rug, nek of schouder worden door mannen en vrouwen even vaak gemeld.

Vrouwen moeite met tillen, mannen met lopen en bukken

Ruim 9 op de 10 vrouwen en 6 op de 10 mannen met een bewegingsbeperking hebben veel moeite met het dragen van zware voorwerpen zoals boodschappen, of kunnen dit helemaal niet. Hoewel bewegingsbeperkingen bij vrouwen vaker voorkomen dan bij mannen, geven meer mannen dan vrouwen aan beperkingen te hebben bij bukken of lopen.

Personen met een bewegingsbeperking, 2017
 Mannen (% 12 jaar of ouder)Vrouwen (% 12 jaar of ouder)
Gewrichtsaandoeningen
Slijtage heupen of knieën45,856,7
Rug39,743,5
Nek of schouder32,336,4
Chronische gewrichtsontsteking24,340
Elleboog, hand of pols2435,4
Bewegingsbeperkingen
Dragen58,991,3
Lopen60,747,1
Bukken60,443,8

Ervaren gezondheid onder mensen met bewegingsbeperking

Mensen met ten minste één bewegingsbeperking ervaren hun gezondheid aanzienlijk minder vaak als goed of zeer goed dan degenen zonder deze beperking. Dit geldt in gelijke mate voor mannen en vrouwen. Onder de totale bevolking van 12 jaar of ouder rapporteren vrouwen minder vaak een goede gezondheid dan mannen: 74 procent tegen 80 procent.

Goed of zeer goed ervaren gezondheid, 2017
 Mannen (% 12 jaar of ouder)Vrouwen (% 12 jaar of ouder)
Met bewegingsbeperking17,420,4
Totale bevolking79,774,2