Zoekresultaten

106 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven
106 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven

Pagina 2 van 5

Pootaardappelen winnen terrein

Het aantal pootaardappelentelers is de afgelopen vijf jaar gestegen.

Artikelen

Minder geblaat, meer gemekker op boerderij

Nederland telt bijna 1 miljoen schapen en 328 duizend melkgeiten. Het aantal geiten neemt toe, het aantal schapen af.

Artikelen

Veel vreemd vermogen in tuinbouw

Alle landbouwbedrijven samen hadden in 2012 een schuld van 42 miljard euro. Per landbouwbedrijf lag de schuld gemiddeld op 6 ton.

Artikelen

Steeds grotere landbouwbedrijven

De schaalvergroting in de Nederlandse veehouderij zet zich verder door. Het aantal bedrijven dat melkkoeien, varkens en geiten houdt neemt af, terwijl het aantal grotere bedrijven toeneemt. Zo is het...

Artikelen

Bijgeplaatst vermogen zonnestroom bijgesteld

In 2014 is 300 megawatt aan capaciteit voor de opwekking van zonnestroom bijgeplaatst. Dit blijkt uit definitieve cijfers en is 25 megawatt meer dan het voorlopige cijfer. In 2013 werd nog 375...

Artikelen

Vergrijzing op boerderijen zet door

Bijna een kwart van de boeren die vorig jaar in Nederland als bedrijfshoofd werkte was 65–plusser. Daarmee is de landbouw een van de meest vergrijsde sectoren van Nederland. In 1987 telde...

Artikelen

Inkomsten landbouw blijven achter bij productiestijging

Het aantal landbouwbedrijven daalde in de periode 1995–2014 met 42 procent. In 1995 telde Nederland nog 113 duizend agrarische bedrijven, in 2014 is dit aantal gedaald tot 65 duizend. Tegelijkertijd...

Artikelen

Minder schapen op de boerderij

In 2000 waren er nog 1,3 miljoen schapen, dat aantal is gedaald tot minder dan 1 miljoen (2014). Het aantal landbouwbedrijven met schapen daalde bijna navenant. Van schaalvergroting in de...

Artikelen

Honderdmiljoen kippen

De legkippenhouderij is de afgelopen honderd jaar stormachtig gegroeid.

Artikelen

Afname aantal boerenbedrijven zet door

Op 1 april 2014 waren er in Nederland ruim 65 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er 3 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een gemiddelde afname van ruim 5 bedrijven per dag. In...

Artikelen

Melkveebedrijf meest voorkomende bedrijfstype

In 2013 waren er ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Van deze bedrijven was 25 procent een melkveebedrijf en 18 procent een akkerbouwbedrijf. In 2000 ging het om 24 procent...

Artikelen

Verbreding op een kwart van de boerderijen

In 2013 waren er op een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven verbredingsactiviteiten. In de periode 2008-2010 steeg het aandeel bedrijven met verbreding en sinds 2010 is dit redelijk stabiel....

Artikelen

Afname aantal boerenbedrijven stabiel

Op 1 april 2013 waren er in Nederland nog ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er bijna 2 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een afname van gemiddeld 25 bedrijven per...

Artikelen

14 duizend boerderijen gerund door 65-plusser

In 2012 werkte op 13,8 duizend boerderijen nog een 65-plusser als bedrijfshoofd. Dit betekent dat op 21 van de 100 land- en tuinbouwbedrijven een gepensioneerde boer of een boerin aan het werk was.

Artikelen
Artikelen

Weer minder land- en tuinbouwbedrijven

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2012 opnieuw gedaald, en kwam uit op 68,5 duizend. Per dag verdwenen er bijna 5 bedrijven. De boerenbedrijven...

Artikelen

Ruim helft boerenbedrijven heeft neveninkomsten

Ruim de helft van de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland heeft in 2010 inkomsten uit verbreding of een baan buiten het bedrijf. Dat geldt vooral voor de kleinere bedrijven.

Artikelen

Ruim 5 miljoen kippen minder

In 2011 waren er op landbouwbedrijven in Nederland 96 miljoen kippen. Dat is ruim 5 miljoen minder dan een jaar eerder. Onder die kippen waren ruim 43 miljoen vleeskuikens en 44 miljoen leghennen....

Artikelen

Dagelijks zes boerenbedrijven minder

Op 1 april 2011 waren er nog ruim 70 duizend landbouwbedrijven in Nederland. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar. Dit betekent een teruggang van bijna 6 bedrijven per dag. Ten opzichte van het...

Artikelen

Groei multifunctionele landbouw

Het aantal agrarische bedrijven met verbredingsactiviteiten neemt weer toe. In 2010 had bijna een kwart van de land- en tuinbouwbedrijven één of meerdere vormen van verbreding. In 2005 was het...

Artikelen

Minder kalkoenen en konijnen op landbouwbedrijven

In de periode 2000-2010 is het aantal kalkoenen op landbouwbedrijven met bijna eenderde gedaald tot 1 miljoen stuks. In diezelfde periode nam het aantal konijnen af met bijna een kwart tot 300...

Artikelen

Meer dan 100 miljoen kippen

In 2010 waren er 101 miljoen kippen op landbouwbedrijven, ruim 4 miljoen meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met kippen was 2,4 duizend, ongeveer even veel als in 2009. Nederland telde op...

Artikelen

Aantal boerderijen met geiten opnieuw gedaald

In 2010 waren er op 3,7 duizend landbouwbedrijven ruim 350 duizend geiten. Dat is gemiddeld 95 geiten per bedrijf. Het overgrote deel van de geiten (70 procent) wordt gehouden voor de melk

Artikelen

Nauwelijks minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2010 waren er 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat is ruim 1 procent minder dan een jaar eerder. Het is de kleinste afname van het aantal bedrijven in ruim 15 jaar. Het...

Artikelen

Land- en tuinbouw: schaalvergroting en lagere inkomens

In de periode 1995-2009 is het aantal landbouwbedrijven sterk afgenomen. Ook het arbeidsvolume en het agrarisch inkomen daalden flink.

Artikelen