Zoekresultaten

153 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven
153 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven

Pagina 2 van 7

Landbouwbedrijven met geiten, per gemeente en per provincie, 2009

Het aantal landbouwbedrijven met geiten en het aantal geiten per gemeente en per provincie op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2009.

Cijfers

Meer dan 1000 geiten op doorsnee geitenbedrijf

In de periode 2000-2009 steeg het aantal geiten met jaarlijks bijna 22 duizend, van 178 duizend in 2000 tot 374 duizend in 2009. Bijna 300 bedrijven hebben zich gespecialiseerd in het houden van...

Artikelen

Nauwelijks minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2010 waren er 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat is ruim 1 procent minder dan een jaar eerder. Het is de kleinste afname van het aantal bedrijven in ruim 15 jaar. Het...

Artikelen

Melkveebedrijven richten zich meer op kernactiviteit

Melkveebedrijven gaan zich meer en meer richten op alleen melkvee. De grootte van de melkveestapel neemt toe, terwijl neventakken als schapen en varkens worden verkleind.

Artikelen

Afname aantal boerenbedrijven zet door

Op 1 april 2014 waren er in Nederland ruim 65 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er 3 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een gemiddelde afname van ruim 5 bedrijven per dag. In...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Op een van de vijf boerderijen werkt een gepensioneerde boer

In 2009 werkten 13,3 duizend boeren van 65 jaar of ouder op de boerderij. Hiermee werkt op bijna een van de vijf boerderijen een ‘gepensioneerde’ boer. Bijna de helft van deze boeren heeft een...

Artikelen

Weidegang van melkvee; weidegebied 1997-2015

Typen weidegang, aantal uren weidegang overdag van melkkoeien, aantal dagen beweiding jongvee op bedrijven met melkvee.

Cijfers

Weidegang van melkvee; bedrijfsgrootte, regio

Gemiddelde weide-uren en weidedagen, melkvee met en zonder weidegang type melkvee, bedrijfsgrootte (in GVE), regio

Cijfers

Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen

Meer dan de helft (59 procent) van de Nederlandse boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder had in 2020 geen bedrijfsopvolger.

Artikelen

Op meeste boerderijen geen bedrijfsopvolger

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar

Artikelen

Aantallen familiebedrijven in Nederland, 2015

Aantallen familiebedrijven naar bedrijfstak, grootteklasse en regio.

Cijfers

Akkerbouwbedrijven met 100 hectare of meer

Ontwikkeling van de landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, 2000-2016

Cijfers

Fosfaatklasse per grondsoort, 2016-2019

In de tabel staan de areaalcijfers van de verschillende grondsoorten per fosfaatklasse in de jaren 2016 tot en met 2019.

Cijfers

Bedrijven met akkerbouw per grootteklasse, 2000-2018*

Bedrijven met akkerbouw naar grootteklasse van het akkerbouwareaal

Cijfers

Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, per grootteklasse in SO en cultuurgrond.

Cijfers

Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven

Aantal bedrijven met een bedrijfsopvolger (alleen voor bedrijven met rechtsvorm natuurlijk persoon)

Cijfers

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de graasdieren) per hectare cultuurgrond.

Cijfers
Artikelen

Oppervlakte asperges per gemeente, 2019*

Oppervlakte asperges per gemeente in 2019.

Cijfers