Minder bedrijven te boek als landbouwbedrijf

© ANP
Met ingang van 2016 is in de Landbouwtelling gebruikgemaakt van informatie uit het Handelsregister. Alleen bedrijven die in het Handelsregister staan ingeschreven met een agrarische SBI (Standaard BedrijfsIndeling) tellen als een landbouwbedrijf. Met deze afbakening wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de statistische verordeningen van Eurostat en de (Nederlandse) implementatie van het begrip ‘actieve landbouwer’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Er staan nu 54 duizend bedrijven te boek als landbouwbedrijf, vorig jaar waren dat er nog 63 duizend.

Gevolgen landbouwproductie en oppervlakte beperkt

De afbakening van de Landbouwtelling heeft vooral invloed op het aantal bedrijven, hier treedt een duidelijke trendbreuk op. De invloed op arealen (behalve bij niet-cultuurgrond) en de dieraantallen (behalve bij schapen, en paarden en pony’s) zijn beperkt. Dit heeft met name te maken met het soort bedrijven dat bij de nieuwe afbakening wordt uitgesloten (zoals maneges, kinderboerderijen en natuurbeheerorganisaties). Verder is bekend dat het leeuwendeel van de bedrijven die zijn afgehaakt slechts zeer beperkte landbouwactiviteiten hebben. Dit zijn bedrijven met een Standaardopbrengst van 25 duizend euro of minder.