Veel vreemd vermogen in tuinbouw

© ANP

Alle landbouwbedrijven samen hadden in 2012 een schuld van 42 miljard euro. Per landbouwbedrijf lag de schuld gemiddeld op 6 ton. Akkerbouwbedrijven hebben de minste schulden, in de tuinbouw is het vreemd vermogen het hoogst. Het balanstotaal van alle landbouwbedrijven bij elkaar was 77 miljard euro. Dat meldt CBS op basis van een nieuwe koppeling tussen belastingaangiften en de Landbouwtelling.

Balanstotalen en vreemd vermogen per hoofdbedrijfstype

In 2012 was de schuldenlast van de tuinbouwbedrijven 9,6 miljard euro op een balanstotaal van 13,2 miljard. Daarmee heeft dit type landbouwbedrijf het grootste aandeel vreemd vermogen (73 procent van het balanstotaal). Binnen de groep tuinbouwbedrijven zijn de glasgroentenbedrijven koploper, met een aandeel van 85 procent schuld. Akkerbouwbedrijven staan het stevigst op eigen benen. Zij hebben een vreemd vermogen van 5,7 miljard op een balanstotaal van 15,3 miljard. Dat is een aandeel van 37 procent.

Aandeel vreemd vermogen t.o.v. balanstotaal, 2012

Per melkkoe 10 duizend euro schuld

De gemiddelde schuld per melkkoe komt uit op 9 800 euro, voor een fokzeug is dat 1 400 euro. Op een hectare akkerbouwland rust gemiddeld een schuld van bijna 15 duizend euro en op een hectare fruit 39 duizend euro. Op een hectare glasgroenten ligt een gemiddelde schuld van 653 duizend euro.