14 duizend boerderijen gerund door 65-plusser

In 2012 werkte op 13,8 duizend boerderijen nog een 65-plusser als bedrijfshoofd. Dit betekent dat op 21 van de 100 land- en tuinbouwbedrijven een gepensioneerde boer of een boerin aan het werk was.

Aandeel land- en tuinbouwbedrijven met 65-plusser als bedrijfshoofd

2013-leeftijd-boeren-2012-g1

Vergrijzing in de landbouw

In 2012 werd ruim 21 procent van de land- en tuinbouwbedrijven nog bestierd door een 65-plusser. Dit was 10 jaar eerder iets meer dan 19 procent en 25 jaar terug maar 13 procent. Dit illustreert de vergrijzing in de landbouw. Van de bedrijven die door een gepensioneerde boer of boerin worden gerund is 56 procent te karakteriseren als hobbybedrijf.

Ook 80-plussers nog aan het werk

In 2012 waren er bijna 1,6 duizend bedrijven waar een 80-plusser (mede) verantwoordelijk was voor de exploitatie van een boerderij. Dit aandeel is door de jaren heen gestegen van 0,7 procent in 1987 tot 2,4 procent in 2012.

Wim de Rooij en Cor Pierik

Maatwerktabel: Bedrijven met een bedrijfshoofd per leeftijdsklasse