Zoekresultaten

153 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven
153 resultaten voor keyword:landbouwbedrijven

Pagina 3 van 7

14 duizend boerderijen gerund door 65-plusser

In 2012 werkte op 13,8 duizend boerderijen nog een 65-plusser als bedrijfshoofd. Dit betekent dat op 21 van de 100 land- en tuinbouwbedrijven een gepensioneerde boer of een boerin aan het werk was.

Artikelen

Boeren met meewerkende partner hebben grootste boerderij

Boeren met een meewerkende levenspartner hebben grotere landbouwbedrijven dan alleenstaande boeren of boeren met een niet-meewerkende partner.

Artikelen

Elke week stoppen meer dan 50 boeren

Het aantal landbouwbedrijven in Nederland is de laatste vijftien jaar afgenomen van 120,1 duizend tot 76,7 duizend. Dat komt neer op het stoppen van gemiddeld 55 boerenbedrijven per week.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Werk op boerderij blijft gezinswerk

In 2009 werd 73 procent van het werk op familiebedrijven in de land- en tuinbouw gedaan door gezinsarbeidskrachten. Dit was in 2004 nog 77 procent. Ondanks de lichte afname van het gezinswerk,...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Meer koeien in de wei, maar wel korter

Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent.

Artikelen

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien

Bedrijven per grootteklasse van het aantal melkkoeien in Nederland en ook per provincie.

Cijfers

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de melkveestapel) per hectare cultuurgrond.

Cijfers

Bedrijfsopvolging op landbouwbedrijven

Aantal bedrijven met een bedrijfsopvolger (alleen voor bedrijven met rechtsvorm natuurlijk persoon)

Cijfers

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de graasdieren) per hectare cultuurgrond.

Cijfers

Biologische landbouwbedrijven

In deze tabel zijn de biologisch werkende landbouwbedrijven te vinden, biologisch gecertifceerd en deels biologisch gecertificeerd in omschakeling van 2015 tot en met 2022.

Cijfers

Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente

Aantal bedrijven met een bedrijfsopvolger (alleen voor bedrijven met rechtsvorm natuurlijk persoon)

Cijfers

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector, 2016

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben.

Cijfers

Faillissementen in de landbouw

Ontwikkeling van het aantal faillissementen in de landbouw.

Cijfers

Activiteiten biologische landbouwbedrijven

In deze tabel zijn de bedrijfstypen te vinden van de biologisch werkende, alle bedrijven en de bedrijven die nieuw zijn en in omschakeling van 2015 tot en met 2022.

Cijfers
Artikelen