Afname aantal boerenbedrijven zet door

© ANP

Op 1 april 2014 waren er in Nederland ruim 65 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er 3 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een gemiddelde afname van ruim 5 bedrijven per dag. In de periode 1950-2014 daalde het aantal bedrijven onafgebroken met gemiddeld 15 bedrijven per dag. De oppervlakte cultuurgrond is vergeleken met 2013 vrijwel gelijk gebleven. Sinds 1950 is de oppervlakte landbouwgrond met 20 procent afgenomen tot ruim 1,8 miljoen hectare. Dit betekent een gemiddelde jaarlijkse krimp in het landbouwareaal van bijna 8 duizend ha.

Aantal landbouwbedrijven en oppervlakte cultuurgrond

2014-landbouwbedrijven-2014-g1
Minder bedrijven, evenveel cultuurgrond

Op 1 april 2014 telde Nederland ruim 65 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Op 1 april 2000 waren dit er nog 97 duizend. Hiermee is in 14 jaar tijd een derde van deze bedrijven verdwenen. Van 2013 op 2014 nam het aantal boerenbedrijven met 3 procent af. Dit percentage ligt iets hoger dan de afgelopen jaren. Op 1 april 2014 was de oppervlakte cultuurgrond met 1,84 miljoen hectare nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Sinds het jaar 2000 is het areaal cultuurgrond met bijna 7 procent afgenomen.

Veranderingen in arealen gewassen, 2013-2014*

2014-landbouwbedrijven-gewassen-2014-g2

Meer tijdelijk grasland, minder blijvend grasland

Het areaal grasland nam toe met 11 duizend hectare. Opvallend is dat het areaal tijdelijk grasland met 26 duizend hectare is gestegen, terwijl het areaal blijvend grasland met 17 duizend hectare is gedaald. Van 2013 op 2014 is het areaal met akkerbouwgewassen met 15 duizend hectare afgenomen. De grootste stijger bij de akkerbouwgewassen zijn de consumptieaardappelen met een toename van 2,5 duizend hectare. De grootste daler is de zomertarwe met een afname van 8 duizend hectare, terwijl de wintertarwe daalde met ruim 2 hectare. Het areaal groenvoedergewassen is met 4,5 duizend hectare afgenomen, waarvan 4,3 duizend hectare snijmaïs.
Het areaal tuinbouw onder glas is met 300 hectare gekrompen, een ruim tweemaal zo grote daling als in het jaar ervoor. Het areaal tuinbouw open grond steeg met 740 hectare.

Wim de Rooij
Bron: StatLine