Ruim 270 duizend familiebedrijven

© ANP
Nederland telt 271 790 familiebedrijven. Dit komt neer op 70 procent van alle bedrijven met meer dan één werkzame persoon. Dit meldt CBS. Van de bedrijven in de horeca is 81 procent een familiebedrijf en in de landbouw zelfs 92 procent. Ook in de industrie is 70 procent een familiebedrijf.

De meeste familiebedrijven hebben niet meer dan 50 werkzame personen in dienst. Er zijn 3 690 grote familiebedrijven met 50 of meer werkzame personen. Hiervan hebben 365 bedrijven meer dan 250 mensen in dienst. Van alle bedrijven van deze omvang is 13 procent een familiebedrijf.

 

Familiebedrijven per sector, 2015
 Percentage
Totaal70
Landbouw, bosbouw en visserij92
Horeca81
Bouwnijverheid75
Handel74
Vervoer en opslag72
Financiële dienstverlening70
Overige dienstverlening70
Industrie69
Verhuur en overige zakelijke diensten69
Verhuur en handel van onroerend goed59
Specialistische zakelijke diensten59
Waterbedrijven en afvalbeheer56
Gezondheids- en welzijnszorg56
Cultuur, sport en recreatie52
Onderwijs48
Informatie en communicatie42
Energievoorziening32
Delfstoffenwinning31

Relatief weinig familiebedrijven in Utrecht en Noord-Holland

Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben. Alle familiebedrijven samen hebben 341 220 vestigingen; dit is 63 procent van alle bedrijfsvestigingen met meer dan één werkzaam persoon in Nederland. In Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg zitten relatief veel vestigingen van familiebedrijven, in Utrecht en Noord-Holland zijn er met 51 en 56 procent relatief weinig. In alle provincies heeft de sector handel de meeste vestigingen van familiebedrijven. De landbouw, bosbouw en visserij heeft een aanzienlijk aandeel in de noordelijke provincies en Zeeland. De zakelijke dienstverlening heeft in de Randstad een groot aandeel.

Voor een grote stad heeft Eindhoven relatief veel familiebedrijven

Van de bedrijfsvestigingen in de gemeente Eindhoven, de vijfde stad van Nederland, hoort 54 procent bij een familiebedrijf. Dit is meer dan in de vier grote steden. In Utrecht en Amsterdam zijn bijvoorbeeld 38 en 45 procent van de bedrijfsvestigingen onderdeel van een familiebedrijf. In gemeentes met weinig inwoners komen familiebedrijven vaker voor dan in grotere gemeentes.

Het aandeel vestigingen van familiebedrijven in de gemeente Eindhoven is wel aanzienlijk lager dan dat voor de hele provincie Noord-Brabant (68 procent). Een ander verschil is dat de gemeente Eindhoven relatief veel vestigingen van familiebedrijven in de commerciële dienstverlening heeft (74 procent) in vergelijking met de hele provincie Noord-Brabant (60 procent).

CBS voert voor het eerst onderzoek uit naar familiebedrijven. Het eenjarige onderzoek wordt uitgevoerd met een financiële bijdrage uit het COSME Programma (2014-2020) van de Europese Unie. Cijfers over het belang van familiebedrijven voor de economie volgen eind 2016/begin 2017.