Dagelijks zes boerenbedrijven minder

Op 1 april 2011 waren er nog ruim 70 duizend landbouwbedrijven in Nederland. Dat is 3 procent minder dan vorig jaar. Dit betekent een teruggang van bijna 6 bedrijven per dag. Ten opzichte van het jaar 2000 is het aantal bedrijven gedaald met 28 procent. De oppervlakte cultuurgrond is 1,85 miljoen hectare, een daling van 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Sinds het jaar 2000 is het areaal cultuurgrond met 6 procent afgenomen. Daarmee komt het aandeel cultuurgrond op 55 procent van de totale Nederlandse grondoppervlakte. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2011.

Aantal landbouwbedrijven en oppervlakte cultuurgrond

2011-boerenbedrijven-2011-g1

Ruim de helft grasland

Het grootste deel van de landbouwgrond is grasland. Met 985 duizend hectare is dit 53 procent van de totale cultuurgrond op landbouwbedrijven. De teelt van akkerbouwgewassen neemt met ruim 532 duizend hectare de tweede plaats in beslag. Groenvoedergewassen, zoals snijmais, voederbieten en luzerne, bestrijken een oppervlakte van 235 duizend hectare. Tuinbouw opengrond met een areaal van 88 duizend hectare en glastuinbouw met 10 duizend hectare vallen qua oppervlakte hierbij in het niet. Beide, en vooral de glastuinbouw, leveren wel een belangrijke economische bijdrage.

Verdeling grondgebruik op landbouwbedrijven, 2011*

2011-boerenbedrijven-2011-g2

Marius Reitsema

Bron: StatLine