Ruim 5 miljoen kippen minder

In 2011 waren er op landbouwbedrijven in Nederland 96 miljoen kippen. Dat is ruim 5 miljoen minder dan een jaar eerder. Onder die kippen waren ruim 43 miljoen vleeskuikens en 44 miljoen leghennen. Een jaar eerder waren er bijna 45 miljoen vleeskuikens en 48 miljoen leghennen. Het aantal bedrijven met kippen was in 2011 ruim 2,2 duizend. Dat waren er bijna 200 minder dan in 2010. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2011.

Aantal vleeskuikens en leghennen

2011-kippen-g1

Vooral minder leghennen

Na de vogelgriep in 2003 is het aantal leghennen aanzienlijk toegenomen. In 2004 en 2005 was er een forse groei (5 miljoen per jaar) en daarna groeide het aantal met gemiddeld bijna 1,5 miljoen per jaar tot 2010. Van 2010 op 2011 was er een afname van het aantal leghennen met bijna 4 miljoen. Het aantal vleeskuikens schommelt sinds 2003 rond de 44 miljoen. Het laatste jaar is dit aantal met ruim 1 miljoen gedaald.

Aantal bedrijven met kippen

2011-kippen-g2

Minder bedrijven met kippen

In de periode 2000-2011 is het aantal bedrijven met kippen bijna 42 procent gedaald. Het aantal bedrijven met vleeskuikens nam in die periode met bijna 46 procent af en het aantal bedrijven met leghennen daalde met ruim 42 procent. Van 2010 op 2011 is het aantal bedrijven met kippen met 8 procent afgenomen. De daling was 7 procent bij de bedrijven met vleeskuikens en ruim 8 procent bij de bedrijven met leghennen.

Aantal kippen per bedrijf

2011-kippen-g3

Aantal kippen per bedrijf stijgt verder

De bedrijven met vleeskuikens hadden in 2011 gemiddeld 73 duizend vleeskuikens. Vergeleken met 2000 is dit een stijging met 57 procent. Van 2010 op 2011 was er een stijging van ruim 4 procent. De bedrijven met leghennen hadden in 2011 gemiddeld ruim 33 duizend leghennen. Vergeleken met 2000 is dat een stijging met 74 procent. Van 2010 op 2011 was er van een stijging nauwelijks sprake.

Wim de Rooij

Bron: StatLine