Zoekresultaten

495 resultaten voor keyword:invoer
495 resultaten voor keyword:invoer

Pagina 5 van 20

Franse wijn minder populair

Franse wijnen zijn in Nederland minder in trek dan een jaar geleden. Nederland importeerde bijna 125 miljoen liter uit Frankrijk, 4,4 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Nederland importeert steeds minder wapens en munitie

De Nederlandse invoer van wapens en munitie (exclusief gevechtsvliegtuigen) neemt al jaren af, zo meldt CBS. In 2014 werd voor bijna 100 miljoen euro aan dergelijk materieel ingevoerd, tegen 200...

Artikelen

Aandeel invoer in consumptie al twintig jaar constant

Het aandeel van ingevoerde producten in de totale consumptie is vrijwel constant.

Artikelen
Artikelen

Forse toename export naar Zwitserland na duurdere frank

In de eerste vier maanden van 2015 steeg de Nederlandse exportwaarde van goederen naar Zwitserland bovengemiddeld. Het belang van Zwitserland in de totale Nederlandse export is hiermee licht...

Artikelen

Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de economische groei in 2012

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninformatie verbetert, onder meer door een toename van de...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 25

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel.

Artikelen

Factsheet handelsrelatie Nederland en de Verenigde Staten

Nederland heeft een belangrijke handelsrelatie met de Verenigde Staten. De VS is de belangrijkste handelspartner buiten de Europese Unie. In deze factsheet staan enkele feiten en grafieken waarin de...

Artikelen

Export naar EU-landen goed voor ruim een vijfde bbp én werkgelegenheid

In 2013 leverde de export van goederen en diensten naar EU-landen Nederland 140 miljard euro op. Deze export ging gepaard met 1,4 miljoen voltijdsbanen. Dat is een vijfde van het Nederlandse bbp en...

Artikelen

Significante samenhang eurodaling en exportgroei

Uit CBS-onderzoek voor de periode 1978-2014 blijkt dat een 10 procent daling van de euro ten opzichte van de dollar gemiddeld gepaard gaat met een groei van het Nederlandse exportvolume met 1,9...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 16

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie en Internationale handel.

Artikelen
Artikelen

Import Caribisch Nederland alleen in Saba gestegen

Binnen Caribisch Nederland lag in 2014 alleen de waarde van de geïmporteerde goederen in Saba hoger dan in 2013. De goederenimport van Bonaire daalde licht in waarde. Dit eiland voerde minder aan...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie en Internationale handel.

Artikelen

Van elite-onderwijs naar onderwijs voor velen

Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is sinds 1900 gestegen van 13 duizend tot bijna een miljoen leerlingen nu. Het aantal leerlingen nam vooral toe door het verlengen van de leerplicht,...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 8

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel, Prijzen.

Artikelen

Nederland haalt 2,8 miljard rozen uit Afrika

Afrika levert 85 procent van de geïmporteerde rozen. Kenia en Ethiopië zijn de belangrijkste leveranciers. Dit komt vooral doordat Nederlandse rozentelers hun bedrijven naar deze landen hebben...

Artikelen

Elektriciteitsverbruik 16 keer hoger dan in 1950

Tussen 1950 en 2013 steeg het elektriciteitsverbruik van ruim 7 mld kWh tot bijna 119 mld kWh. Dat is gemiddeld 4,5 procent per jaar. Tot 2008 daalde alleen gedurende de economische crisis van de...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 4

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel en Macro-economie.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2015, eerste kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de Internationaliseringmonitor. In deze editie staat centraal welke rol internationale...

Publicaties

Opnieuw daling elektriciteitsproductie

In 2013 bedroeg de elektriciteitsproductie in Nederland 101 miljard kWh, bijna 2 procent minder dan een jaar eerder. Het is het derde achtereenvolgende jaar waarin de elektriciteitsproductie daalt.

Artikelen

Smartphone steeds belangrijker importproduct

In de periode 2007- oktober 2014 is het aandeel ingevoerde mobiele telefoons en smartphones in de totale invoer meer dan verdubbeld tot 2 procent.

Artikelen
Artikelen