Export groeit gestaag door

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het volume van de goederenexport was in oktober van dit jaar 3,7 procent groter dan in oktober 2014, meldt CBS. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maand, toen de export met 1,5 procent groeide. In oktober groeide vooral de export van aardolie- en chemische producten. Volgens de CBS Exportradar verschillen de omstandigheden voor de export in november en december niet zo veel van die in oktober. Het importvolume was in oktober 8,4 procent groter dan een jaar eerder. In september was de stijging 5,9 procent. 

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)

Meer export van aardolie- en chemische producten

Nederlandse bedrijven exporteerden in oktober vooral meer aardolie- en chemische producten. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer groeide. Daarentegen kromp de export van machines. Vorige week publiceerde CBS over de productie van de industrie in oktober. Daaruit bleek dat de productie van machines in oktober ook lager was dan een jaar eerder, net als in de twee maanden daarvoor.

Omstandigheden voor export in december even gunstig als in oktober

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december per saldo even gunstig als in oktober. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export, Duitsland en de eurozone, en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. In de radar van december was de ontwikkeling van de wisselkoersen ten opzichte van een jaar geleden aanzienlijk gunstiger dan in de radar van oktober. Daarentegen presteerde de Duitse industrie slechter en was het vertrouwen van de Duitse en de Europese producenten in december minder dan in oktober.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.