Voor het eerst meer aardgas in- dan uitgevoerd

© ANP

Sinds mei 2015 wordt per maand gemiddeld meer aardgas ingevoerd dan uitgevoerd. Het is voor het eerst sinds het begin van de gaswinning in Nederland dat er over een periode van meerdere maanden sprake is van een invoeroverschot. Met meer dan 3,5 miljard kuub was de invoer in september zelfs hoger dan ooit. De hogere invoer van voornamelijk Noors gas hangt samen met  het productieplafond voor Gronings aardgas dat sinds begin 2014 van kracht is. Dit meldt CBS.

Invoer en uitvoer van aardgas

Tot voor kort werd het ingevoerde gas voornamelijk gebruikt door elektriciteitscentrales en grote industriële bedrijven. De laatste maanden wordt er echter steeds meer gas ingevoerd voor ruimteverwarming voor onder andere huishoudens en kleinere bedrijven, ter vervanging van het Groningse gas. Een klein deel van de invoer gaat direct naar gasopslagfaciliteiten.

In de uitvoer van aardgas zit een sterk seizoenspatroon. In de wintermaanden wordt meer aardgas naar omringende landen uitgevoerd dan in de maanden waarin minder behoefte is aan verwarming. Door het relatief warme weer en de hoge prijs van aardgas vergeleken met die van andere energiedragers is de uitvoer de laatste jaren wel iets gedaald.

Verlagen productieplafond meer invloed dan zachte winter

In 2013 werd 53,9 miljard m3 aan Gronings gas gewonnen. Begin 2014 werd vanwege de risico’s op aardbevingen besloten om de maximale gaswinning in Groningen voor dat jaar terug te schroeven tot 42,5 miljard m3. Door de zachte winter van 2014 was er ongeveer 3,1 miljard m3 minder gas nodig dan een jaar eerder. De verlaging van het productieplafond had dus meer effect dan de zachte winter. De lagere eigen productie werd gecompenseerd door een recordinvoer van aardgas van 26,4 miljard m3.

Winning en verbruik van aardgas (inclusief voorraadmutatie)

Voor 2015-2016 is het gasplafond voor Groningen nog verder verlaagd, tot 27 miljard m3 per jaar. Naast het Groningen gasveld zijn er vele kleinere gasvelden binnen de Nederlandse grenzen, bijvoorbeeld op zee. In 2014 werd uit deze overige velden ongeveer 24 miljard m3 gas gewonnen, waardoor de totale winning van aardgas in Nederland in dat jaar uitkwam op 66,8 miljard m3, inclusief voorraadmutatie.
In een vandaag verschenen rapport gaat CBS dieper in op de invloed van de aardgaswinning op de Nederlandse economie.