Export naar EU-landen goed voor ruim een vijfde bbp én werkgelegenheid

In 2013 leverde de export van goederen en diensten naar EU-landen Nederland 140 miljard euro op. Dat is na aftrek van benodigde import. Deze export was goed voor 1,4 miljoen voltijdsbanen. Dat is ruim een vijfde van het Nederlandse bbp en van de werkgelegenheid. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Export met EU-landen levert 140 miljard euro op

Bedrijven exporteerden in 2013 voor 385 miljard euro goederen en diensten naar EU-landen. Daar was 245 miljard euro aan import voor nodig. Bijvoorbeeld, bedrijven importeren aardolie, maken er benzine van en exporteren deze. Ook importeren Nederlandse bedrijven smartphones uit China om ze weer te verkopen aan andere landen. Deze wederuitvoer levert per euro export wel veel minder op dan de in Nederland zelf geproduceerde goederen en diensten. In totaal houdt Nederland 140 miljard euro over aan de export naar EU-landen.

Opbouw exportwaarde naar EU-landen, 2013

Werkgelegenheid vooral in handel, industrie en zakelijke dienstverlening

In 2013 was de export naar EU-landen goed voor 1,4 miljoen voltijdsbanen (vte). Dat is twee derde van de ruim 2 miljoen voltijdsbanen door de export. Het is een vijfde van de totale Nederlandse werkgelegenheid. Dit werk was er vooral in de bedrijfstakken handel, vervoer, zakelijke dienstverlening en industrie, samen goed voor 1,1 miljoen voltijdsbanen. Een bedrijfstak als het onderwijs is veel meer op het binnenland gericht dan op het buitenland. De werkgelegenheid verbonden aan export is daar dan ook veel lager.

Werkgelegenheid verbonden aan export naar EU-landen, 2013

Werkgelegenheid bij exporterende bedrijfstakken én toeleveranciers

De industrie exporteert zelf, de zakelijke dienstverlening is een belangrijke toeleverancier van exporteurs. Bijvoorbeeld, een accountancybureau werkt half voor een fabriek die alleen exporteert en half voor een bakkersconcern dat alleen voor Nederlandse consumenten produceert. Dan is de helft van de werkgelegenheid bij het accountancybureau te danken aan de export.

Bijdrage aan bbp door export

Bijdrage aan economie door export naar landen binnen en buiten de EU

De bijdrage van de export aan de economie neemt toe, maar dat komt niet door de export naar EU-landen. Deze bijdrage veranderde weinig in de periode 2006-2013 en was gemiddeld 21 procent. Maar de bijdrage van de export naar landen buiten de EU stijgt gestaag. In 2007 was dat nog 9 procent, in 2013 was dat opgelopen tot 11 procent. Het CBS meldde eerder al dat de handel met landen buiten de EU relatief belangrijker wordt. De economische groei in landen als China is hoger dan die in de Europese Unie. Daardoor groeit ook de vraag van deze landen naar Nederlandse goederen en diensten sterker.

Meer informatie: Factsheet ‘economische relaties met de EU’