Uitvoer van Nederlands makelij

In de Nederlandse cijfers over de Nederlandse exportwaarde wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de export na productie van goederen in Nederland (export van Nederlandse makelij) en anderzijds de export na import uit het buitenland en eventuele lichte bewerking van de goederen (wederuitvoer). Dit onderscheid is van belang, omdat de export van een euro Nederlandse makelij veel meer (circa 54 eurocent) bijdraagt aan de Nederlandse economie dan een euro wederuitvoer (circa 8 eurocent).