Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de economische groei in 2012

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninformatie verbetert, onder meer door een toename van de respons van de berichtgevers en het beschikbaar komen van nieuw bronmateriaal. Verder is in deze bijstelling rekening gehouden met de nieuwste set van Europese richtlijnen en methoden die in de Europese Unie verplicht zijn gesteld.